סטודנטים ברוח הכרמלקבוצת סטודנטים מתכנית רוח הכרמל, הפועלת בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, ייצאו ללימודים באוניברסיטת Kennesaw State University ולהתמחות בהוראה בבית הספר היסודי  Epstein  באטלנטה, ארה"ב.

התוכנית, "רוח הכרמל" מהווה מסלול לימודים לתואר ראשון ולהכשרת מורים למקרא ולמחשבת ישראל בשילוב אוניברסיטה אמריקאית. התכנית פועלת בחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה מזה ארבע שנים ובמסגרתה סטודנטיות וסטודנטים לומדים לתואר ראשון בחוג ללמידה, הוראה והדרכה ובחוגים למדעי הרוח כמו מקרא ומחשבת ישראל. הסטודנטים מבצעים את האימונים בהוראה שלהם במסגרת מודל "בית הספר המקצועי להכשרת מורים" במסלול להכשרת מורים בחוג ללמידה, הוראה והדרכה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ולמשך סמסטר אחד יוצאים, במלגה יוקרתית, ללימודים באוניברסיטת Georgia State University ולהתמחות בבית הספר היסודי  Epstein  באטלנטה.

את התוכנית יזם דיקן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, פרופ' חנן אלכסנדר. המטרה של התכנית היא להדק את הקשר בין הסטודנטים בארץ לבין מוסדות אקדמיים מובילים בארה"ב ולאפשר להם התנסות במגוון מוסדות חינוך, הן בארץ והן בחו"ל.
Menu