אדר בן אליהוברכות חמות לד"ר אדר בן-אליהו לרגל זכייתה בגרנט של מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום.
המחקר עוסק במוכנות חסינה להפתעות באירוע קיצון: שריפות רב-מוקדיות ורעידות אדמה בשיתוף עם פרופ' יעקב בן-חיים מהטכניון.
אדר תתמקד באופן שבו למידה מושפעת במצבי קיצון.

מאחלים לאדר עבודה פורייה, מהנה ותובנות מרתקות וחשובות.
Menu