ד״ר דנה אמירהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר דנה אמיר, מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם, לרגל מינויה לעורכת ראשית של כתב העת "מארג" (MA‘ARAG: The Israel Annual of Psychoanalysis), כתב עת היוצא לאור מטעם מרכז פרויד, האוניברסיטה העברית.

יישר כוח והמשך עשייה ברוכה!

Menu