ברוך יעקוביהפקולטה לחינוך מברכת את ברוך יעקבי, בוגר החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, על פרסום ספרו "לומדים לשחק: חינוך משחקי כמעשה של חירות", בהוצאת רסלינג. הספר מבוסס על עבודת התזה של ברוך שנכתבה בהנחיית ד"ר אביהו שושנה. הספר, אשר מציע בחינה אתנגורפית ופנומנולוגית של הפדגוגיה המשחקית בבית ספר "עין הים" בחיפה, חושף את המלאכה החינוכית היומיומית ואת תפיסותיהם/ן של מורים/ות ותלמידים/ות ביחס לאלטרנטיבה החינוכית המוצעת בבית הספר.

יישר כוח!

קישור לתיאור הספר (בחלון חדש)

Menu