כריכת הספרהספר Learning in a Networked Society, בעריכת פרופ' יעל קלי מאוניברסיטת חיפה, פרופ' אילת ברעם-צברי מהטכניון, ופרופ' עמית שכטר מאוניברסיטת בן-גוריון יצא לאור בהוצאת Springer. הספר הוא אחד הפירות של שש שנות עבודה של חוקרות וחוקרי מרכז המצוינות LINKS I-CORE, שבימים אלה מגיע לידי קו הסיום הפורמלי של פעילותו. הספר מביא לידי ביטוי בצורה עשירה ומגוונת את עיקרי עבודת המחקר שנעשתה במרכז.

 
מרכז המצוינות LINKS I-CORE  (למידה בחברת המידע) איחד מומחים ממספר תחומים (חינוך, תקשורת, ניהול ידע, משפטים, סוציולוגיה ואנתרופולגיה, מדעי הבריאות וממשקי אדם-מכונה) במטרה ליצור מסה קריטית של מחקר, שיוביל לשינוי פרדיגמתי בחקר החינוך בסביבות משולבות טכנולוגיה, ויכין את הדורות הבאים לדרישותיה של חברת המידע החדשה. המרכז הוקם פיזית באוניברסיטת חיפה בשותפות חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון, הטכניון, והמרכז הבין-תחומי בהרצליה. מרכז LINKS התמקד במחקר של למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה - בין אם אלו קהילות המתהוות באופן ספונטני תוך שימוש בכלים טכנולוגיים הזמינים לכל, ובין אם אלו קהילות שעושות שימוש בכלים טכנולוגיים ייעודיים לתגבור ההוראה והלמידה. חוקרי LINKS זיהו שלושה היבטים עיקריים שלהם פוטנציאל להניב תוצאות מחקריות חדשניות במחקר של למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה: התפתחות ידע והבנה בקהילות למידה, הדרכים בהן קהילות למידה מתוגברות טכנולוגיה מפתחות וחולקות נורמות ופרקטיקות משותפות, הטכנולוגיה כמאפשרת למידה בקרב קהילות מגוונות תוך מתן מענה לשונות בין ובתוך הקהילות.

לדף הספר באתר Springer (בחלון חדש)

לקריאת Front matter של הספר (בחלון חדש)

הזמנה לאירוע השקת הספר, שיתקיים כחלק מסדרת סמינרי המגמה לטכנולוגיות בחינוך ביום רביעי, 22.5.2019 בשעה 16:00, במתחם ה-FLS.

Menu