ד״ר אריה קיזל

ברכות חמות לד׳׳ר אריה קיזל, ראש המגמה לפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה על זכייתו במענק מחקר מכובד מהקרן הקנדית Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada

המענק ניתן לד"ר קיזל ולעמיתיו מקנדה וגרמניה בגין הצעת המחקר שלכם תחת הכותרת

Narrative Art and Visual Storytelling in Holocaust and Human Rights Education

שהוא המשך למחקר קודם שלהם – שאף הוא מומן על ידי אותה קרן לפני כשנה - תחת הכותרת

Visual Storytelling: Holocaust Teaching and Learning through the Lens of Graphic Novels in Canada, Germany, and Israel

המענק החדש יממן מחקר בן שלוש שנים בישראל, בקנדה ובגרמניה ויבחן את האפשרויות הדיאלוגיות הגלומות בהוראת השואה באמצעות רומנים גרפיים. במחקר ישותפו כותבי רומנים גרפיים משלוש המדינות, ניצולי שואה, סטודנטים להוראה ולתארים מתקדמים וחוקרים מתחומי הלימודים הגרמניים ופילוסופיה של החינוך. בין היתר ייעשה שימוש במחקר במתודה של קהילות חקירה פילוסופיות של לומדים וייערכו סדנאות באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה בקנדה ובגרמניה. במחקר ישותפו גם מורים מבתי ספר בשלוש המדינות וכן מרכזי מחקר כמו מרכז המחקר לחקר השואה במינכן.

להלן תקציר ההצעה שאושרה ואשר זכתה לשבחים על איכותה:

Challenge: Learning about and for Human Rights in Holocaust education contributes to a critical engagement with social justice; it teaches students to respect and defend the "right to have rights" (Arendt 1968). Visual storytelling in graphic narratives is especially effective for life stories and memories of child-survivors as they recall their memories in a vivid  associative context, which

intuitively lends itself to visual representation. Our approach is breaking new ground in all participating countries. The Shoah is a central part in the Israeli high-school history curriculum. However, there is almost no direct link between the instruction of the Holocaust and human rights as a subject. Even though Germany has an extensive Holocaust education curriculum, only few teacher training programs offer graduate seminars in Holocaust learning and human rights education. This lacuna between research and practice is mirrored in Canada where we are still in the early stages of developing joint initiatives between universities, Holocaust practitioners, and human rights groups. Although most scholars argue that the history of the Shoah should be delivered within the framework of civic education, they also express concerns that we lack suitable educational models that would allow us to pursue such a challenging two-pronged approach. A recently published toolkit on the Holocaust and Human Rights education in the European Union (FRA & Yad Vashem) is an important first step into this direction. Our

own work will expand the scope of this study proposing a more comprehensive integration of human rights concerns. Goals and objectives: Our goal is to develop a new dialogical-reflective pedagogy in Holocaust and Human Rights education. Given the recent surge of nationalist right-wing populism, xenophobia, and antisemitism in Europe and North America, as well as the introduction of a contentious nation-state law in Israel, we aim to develop teaching materials that are more acutely attuned to sociopolitical awareness and adopt a social justice pedagogical lens in all three national contexts. As graphic narratives can express the voices of trauma in a way that cannot be fully captured by written testimony alone, we will focus on narrative art as a human rights tool in Holocaust education. Due to the complexity of multi-perspective storytelling in graphic novels, they are ideally suited to hone readers' historical

thinking skills in history, social justice and human rights education. Thus, we intend to commission three digital graphic novels that are based on survivor testimonies and personal encounters between three graphic novelists (Yelin, Libicki, and Seliktar), and three survivors.

Breadth and engagement of partnership: Employing narrative art and visual storytelling, we will

facilitate intercultural exchange between a diverse range of stakeholders in Canada, Germany, Israel, the Netherlands, and the UK. We will include Holocaust survivors, educators, teachers, visual artists, scholars and students. Our work is conceived by four partner institutions that are considered to be leaders in their disciplinary fields. UVic offers the only MA Stream in Holocaust Studies in Canada. The Department of Learning, Instruction and Teacher Education at the University of Haifa is at the forefront of teacher education and educational technology in Israel. Both the Centre for Holocaust Studies (Munich) and the Stanley Burton Centre for Holocaust and Genocide Studies provide critically important historical and pedagogical expertise to this project. In partnership with educators, teachers, students, survivors, and graphic novelists, we bring a broad range of perspectives and a shared commitment to work across languages, disciplines and national frameworks.

Menu