כריכת הספרהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר דבי גולדן, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך והחוג לייעוץ והתפתחות האדם, על יציאה לאור של ספרה החדש, יחד עם ד"ר לורן ארדריך וד"ר סווטה רוברמן,
Mothering, Education and Culture: Russian, Palestinian and Jewish Middle-Class Mothers in Israeli Society.

בלב הספר Mothering, Education and Culture עומדת שאלת עיצובה של אימהוּת בזיקה אל השדה החינוכי. הספר הוא פרי מחקר השוואתי על מעורבותן של אימהות בחינוך ילדיהן. אוכלוסיית המחקר היא 30 נשים ממעמד הביניים, הנמנות עם שלוש קבוצות חברתיות-תרבותיות בישראל: יוצאות ברית המועצות לשעבר, פלסטיניות ויהודיות ילידות ישראל. במסגרת המחקר ערכנו עמן ראיונות עומק מגובי אתנוגרפיה (ethnographically informed interviews), ולמדנו על השונה ועל המשותף בהשקפותיהן ובאופני הפעולה שלהן בנוגע לחינוך ילדיהן ולתפקידן בהבטחתו. המבט ההשוואתי מגלה כיצד מודלים נפוצים של הורות, כגון ״אימהות אינטנסיבית״, ו״טיפוח מכוון״ (concerted cultivation) מקבלים ביטוי ייחודי אצל אימהות מהקבוצות השונות. הספר מראה כיצד אימהוּת מתעצבת כמארג של מעמד, תרבות ומיקום חברתי, תוך זיקה לפעולה בשדה החינוכי.

לצפייה בדף הספר באתר Palgrave לחץ כאן (בחלון חדש)

לחץ כאן לקישור לפודקאסט באנגלית (מאוגוסט 2017) אודות הספר בתוכנית שנקראת The Tel Aviv Review

 

כריכת הספרהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר דבי גולדן, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך והחוג לייעוץ והתפתחות האדם, על יציאה לאור של ספרה החדש, יחד עם ד"ר לורן ארדריך וד"ר סווטה רוברמן,
Mothering, Education and Culture: Russian, Palestinian and Jewish Middle-Class Mothers in Israeli Society.

בלב הספר Mothering, Education and Culture עומדת שאלת עיצובה של אימהוּת בזיקה אל השדה החינוכי. הספר הוא פרי מחקר השוואתי על מעורבותן של אימהות בחינוך ילדיהן. אוכלוסיית המחקר היא 30 נשים ממעמד הביניים, הנמנות עם שלוש קבוצות חברתיות-תרבותיות בישראל: יוצאות ברית המועצות לשעבר, פלסטיניות ויהודיות ילידות ישראל. במסגרת המחקר ערכנו עמן ראיונות עומק מגובי אתנוגרפיה (ethnographically informed interviews), ולמדנו על השונה ועל המשותף בהשקפותיהן ובאופני הפעולה שלהן בנוגע לחינוך ילדיהן ולתפקידן בהבטחתו. המבט ההשוואתי מגלה כיצד מודלים נפוצים של הורות, כגון ״אימהות אינטנסיבית״, ו״טיפוח מכוון״ (concerted cultivation) מקבלים ביטוי ייחודי אצל אימהות מהקבוצות השונות. הספר מראה כיצד אימהוּת מתעצבת כמארג של מעמד, תרבות ומיקום חברתי, תוך זיקה לפעולה בשדה החינוכי.

לצפייה בדף הספר באתר Palgrave לחץ כאן (בחלון חדש)

לחץ כאן לקישור לפודקאסט באנגלית (מאוגוסט 2017) אודות הספר בתוכנית שנקראת The Tel Aviv Review

 

ד״ר יותם הודהפקולטה לחינוך מברכת את ד״ר יותם הוד, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, על זכייתו במענק הנחשב מארי קירי לחוקר יחיד, במסגרת תכנית המחקר האירופית Horizon 2020, עבור הצעתו: "פיתוח זהותם של לומדים כבוני ידע" (The Development of Students' Identities as Knowledge Builders)

המענק היוקרתי ניתן לחוקרים הטובים והמבטיחים ביותר בעולם. התחרות לזכייה בו פתוחה לחוקרים מכל תחומי הדעת ובכל שלבי הקריירה שלהם, ומתוך אלפי ההצעות שהוגשו, הצעתו של יותם הייתה אחת מתוך הבודדות שנבחרו. המענק מאפשר השתלמות באורך שנתיים, הראשונה באוניברסיטה בחו"ל והשנייה בארץ, שמטרתה למידה ושיתוף פעולה מחקרי בינלאומי, שיוביל בקידום המחקר וקידום החברה האירופאית. המענק מהווה הישג חשוב וראוי לציון. זוהי עדות חזקה לרלוונטיות ולחשיבות של מחקרו.

אנו מאחלים ליותם הצלחה בהמשך דרכו!

מיכל ושיב-10 לינואר התקיים באוניברסיטה סמינר בינלאומי בנושא הערכה מעצבת ממוחשבת במתמטיקה, בדגש על שימוש בכלים ממוחשבים בכיתת המתמטיקה. במסגרת הסמינר אירחו פרופ' מיכל ירושלמי וד"ר שי אולשר, ממרכז "החממה", בפקולטה לחינוך, חוקרים ואנשי חינוך מובילים מהעולם - פרופ' יהודה שוורץ ופרופ' דן חזן מארה"ב, פרופ' ביניין ש'ו מסין, פרופ' פרדיננדו ארזרלו, פרופ' כריסטינה סבנה וד"ר אנליזה קוזי מאיטליה ופרופ' אלן ליאונג מהונג-קונג. במסגרת הסמינר התקיימו הרצאות על חקר והטמעה של טכנולוגיה בשירות הערכה, תוך התמקדות בהערכה מעצבת לשאלות פתוחות ומשימות חקר, בכיתת המתמטיקה. ביומיים שקדמו לסמינר הבינלאומי התקיימו שני ימי עבודה סדנאית. הסדנה התמקדה, בין השאר, במיסוד העבודה עם שותפים מרחבי העולם אשר עובדים בשנים האחרונות עם תוצרי מחקר שפיתוחם ויישומם בארץ נתמך על ידי ISF , קרן טראמפ ולינקס.

לאתר הסמינר (בחלון חדש)

לצפייה בתמונות מהסמינר (בחלון חדש)

ד״ר אריה קיזלברכות לראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, ד׳׳ר אריה קיזל, על שנבחר לעמוד בראש תכנית Communicating Text (טקסטים מתוקשרים) בשותפות ובמימון קרן הנס זיידל הגרמנית.
התכנית הוא המשך להמלצות הוועדה הישראלית-גרמנית לחקר ספרי לימוד שד"ר קיזל עמד בראשה בין השנים 2010 - 2015. מטרתה ליצור פלטפורמות אינטרנטיות שעליהן יוטענו טקסטים שנכתבים על ידי מורים מגרמניה וישראל ואשר מטרתן לעודד את מיומנויות הלמידה העצמאית של תלמידי תיכון משתי המדינות.
בשלב הראשון של התכנית נפגשו בישראל מורים מבית הספר Ignaz-Taschner-Gymnasium שבעיר דכאו בגרמניה יחד עם מורים להיסטוריה ואזרחות מבית הספר הריאלי העברי בחיפה ובמשך שבוע - בהנחייתו של ד"ר קיזל - למדו יחד וגם החלו בפיתוחן של יחידות לימוד שמטרתן להכין את התלמידים בשיטת "הכיתה ההפוכה" לקראת שיעורי אזרחות והיסטוריה.
בשלב השני שהתקיים לאחרונה נפגשו שתי קבוצות המורים במינכן ובבוואריה להמשך התכנית והחלו בהפקתן של יחידות הלימוד. במהלך הביקור בגרמניה ביקרו שתי הקבוצות גם בפרלמנט הבווארי במינכן וכן נפגשו עם ראשי קרן הנס זיידל ובכירים אחרים כמו ראש עיריית דכאו וראש מחוז דכאו. הם גם נפגשו עם תלמידים בבית הספר Ignaz-Taschner-Gymnasium.

לקריאת כתבה על הביקור בגרמניה מהעיתון הגרמני Sueddeutsche Zeitung לחץ כאן (בחלון חדש)

שירה בלייכרברכות לשירה בלייכר, דוקטורנטית בחוג ללקויות למידה, בהנחיית בהנחיית פרופ' מיכל שני ופרופ' תמי קציר מהחוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה בפקולטה לחינוך, על זכייתה במלגה ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2018 (במסגרת תכנית "מלגות המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך", אשר הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך).

 
המלגה ניתנה במסגרת ביצוע עבודת דוקטורט בנושא:

Academic Emotions in the Process of Reading Comprehension Tasks: Contribution to Achievements in Fourth and Fifth Grade Good and Poor Comprehenders

המחקר עוסק ברגשות אקדמיים, קרי רגשות הנחווים במסגרת ביצוע משימות אקדמיות בתחום הבנת הנקרא, ותרומתם להישגים במטלות אלו בקרב מבינים טובים וחלשים בכיתות ד'-ה'.
תקציר המחקר:

Cognition and emotion represent different aspects of the human experience, with constant, dynamic interactions between them (Kleres, 2011). Over the past two decades, an increasing number of studies have addressed the role of emotions in education, based on the recognition that emotional characteristics constitute an important component of the educational environment (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). In this context, Katzir and Primor (in process) recently suggested an integrative model of the reading comprehension (RC) process, in which cognitive and emotional aspects work together.
 RC is an essential educational skill that enables learning and acquisition of new knowledge in a wide range of academic domains. Various theories attempting to define and explain the reader abilities underlying RC tend to emphasize the contribution of linguistic and cognitive skills (Gough & Tunmer, 1986; Kintsch, 1998; 2012; Perffeti, 2007). However, emotional variables stemming from interactions between characteristics of the reader, the text, and the task also contribute to RC (e.g. motivational factors, reading self-concept, perception of and attitudes toward reading capability, reading anxiety and preoccupation) among others (Blicher, Feingold, & Shany, 2017; Chapman & Tunmer, 2003; Conlon et al., 2006; RAND, 2002).
The emotional variables examined in the context of RC thus far do not span the entire set of emotions, termed academic emotions, known to be associated with various aspects of the educational environment. The present study will therefore focus on a broader range of emotional measures, including positive and negative factors directly related to learning and performance in RC tasks. Specifically, the current study will address attempt to expand the research literature in three primary areas:
1)    The contribution of positive and negative academic emotions to RC tasks.
2)    The dynamic effects of academic emotions, over the course of RC task performance.
3)    The contribution of positive academic emotions to RC task performance.

כריכת הספרהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ דני בן-צבי, מהחוג לחינוך מתמטי ומהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, על יציאתו לאור של ספר חדש בעריכתו. הספר "International Handbook of Research in Statistics Education" מחזק את המקום של החינוך הסטטיסטי כתחום דעת ומחקר מבוסס. כמו כן הספר מספק מגוון נקודות מבט על חינוך סטטיסטי ובוחן פרקטיקות קיימות בחינוך סטטיסטי ומציע כיווני התפתחות לעתיד לבוא.

הספר החדש, הראשון מסוגו בתחום החינוך הסטטיסטי, מקשר בין הפרקטיקות של סטטיסטיקה ושל סטטיסטיקאים ובין ההוראה והלמידה של התחום. הספר, שנערך על ידי פרופ' דני בן-צבי כעורך ראשי בשיתוף עםKatie Makar  ו- Joan Garfield, כולל תרומות ממומחים בינלאומיים מתחומי דעת שונים. בעידן של עולם משתנה עבור מחנכים ומורים בתחום הנתונים והמידע, פרקי הספר מציגים תמונת מצב מקיפה מפרספקטיבה היסטורית תוך צילום מצב עכשווי והצעת כיווני התפתחות לעתיד לבוא. בין הנושאים הכלולים בספר: אתגרים בהתפתחות מקצועית של מורים, שימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים ללמידה ולהוראה של סטטיסטיקה, עיצוב סביבות למידה, שינוי תכניות לימוד, שיטות להערכה של לומדים, ועוד.

לצפייה בדף הספר באתר Springer לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בתוכן העיניינים של הספר לחץ כאן (בחלון חדש)

 

הדוקטורנטית היאם נסרלאדיןברכות להיאם נסראלדין, דוקטורנטית מהחוג ללמידה הוראה והדרכה, בהנחיית פרופ' לילי אורלנד-ברק וד"ר צפריר גולדברג על זכייתה ב"מלגת המדען הראשי ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך". לאחר תהליך מיון קפדני שכלל הצגת המחקר בפני ועדת שיפוט, זכתה היאם במלגת קיום יוקרתית.
מחקרה של היאם עוסק בקשר בין למידת מורים חדשים וביצועי הוראה מתוך נקודת מבט אקולוגית.
תכנית "מלגות המדען הראשי ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך" הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה-21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך.

צילום כריכת הדוחברכות חמות לפרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי, ד"ר שרית ברזלי, ד"ר חגי קופרמינץ, ד"ר יותם הוד וד"ר אורנית שגיא על פרסום דו"ח בנושא פדגוגיות חדשניות - Innovating Pedagogy 2017.
הדו"ח הינו תוצר של שיתוף פעולה בין מרכז המצויינות LINKS-ICORE ובין האוניברסיטה הפתוחה באנגליה בהשתתפות חוקרים בינלאומיים נוספים.
פרסום זה הינו הדו"ח השישי בסדרה של דו"חות המתמקדים בצורות חדשות של למידה, הוראה והערכה, במטרה להדריך מורים וקובעי מדיניות בעידן של חדשנות. הדו"ח מציע עשר פדגוגיות חדשניות הקיימות כבר, אך עדיין אין להן השפעה מעמיקה על עולם החינוך. הוא מכיל את המידע העכשווי ביותר בתחום קהילות למידה בעידן המידע והטכנולוגיות.
הדו"ח מתורגם בימים אלו לעברית ולסינית.

לצפייה בדוח המלא:Innovating Pedagogy 2017 (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בגרסה מקוצרת של הדו"ח (בחלון חדש)

קישור להודעה הרשמית על הדו"ח מטעם האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (בחלון חדש)

כתבה על הדו"ח בTimes Higher Education (בחלון חדש)

פגישת הסטודנטיםביום שלישי 28.11.17 נערך במגמה לביבליותרפיה ביקור של משלחת של כ-15 סטודנטים לעבודה סוציאלית מגרמניה אשר עובדים עם פליטים באזור מינכן ובאזור האלפים. יחד עם המשלחת היגיעו שלוש קולגות מרצות. מפגש זה התקיים בעקבות פגישה באוניברסיטה הקתולית במינכן בשנה שעברה שבה הן הביעו עניין רב וסקרנות בתחום הביבליותרפיה בהקשר של טיפול בפליטים ובכלל. הסטודנטים והמרצות מגיעים ארצה כחלק מסמינר אשר עוסק ב"שאלת תחום החינוך לאחר אושוויץ" לאחר ביקור בלוחמי הגטאות ויד ושם.
במסגרת המפגש התקיימה הרצאה מרתקת של ד"ר לילך ניישטט בורנשטיין אודות עדותה של קרלה רווה (1927-2017).
קרלה רווה עזבה את גרמניה ובנתה את חייה בישראל, במשך ארבעים שנה נצרה את עדותה עד שמכתב מעיר הולדתה שבגרמניה הגיעה לביתה בטבעון ושינה את חייה.
בשלושים שנה האחרונות חיה קרלה בין שני עולמות. בגרמניה הייתה אשת עדות שחיה כמה חודשים מדי שנה בבית ילדותה שהפך למוזיאון, ובית ספר בעיר נושא את שמה. בישראל המשיכה לשמור על שתיקה.
במחקר אתנוגרפי בן שש שנים נחשפים האופנים בהן מפרשות הקבילות הגרמנית והישראלית את דמותה ועדותה של רווה.

לצפייה בתמונות מהמפגש לחץ/י כאן (בחלון חדש)

כריכת הספרהספר עוסק באיתור הסיבות לשחיקה בעבודה סוציאלית, הצגת האסטרטגיות והמודלים למניעה ולטיפול בתופעה.כריכת הספר מאתר אמאזון      
התכנית נועדה להבטיח אפשרויות התערבות-טיפול הולמות לעובד הסוציאלי התואמות את צרכיו, שלבי התפתחותו המקצועית תוך שימוש במקורות תמיכה במסגרת העבודה ומחוצה לה.

Burnout bei Sozialarbeitern:Theorie und Interventionsperspektiven
 (Burnout Among Social Workers:Theory And Intervention Perspectives)

Burnout is a lengthy process of losing energy and falling drastically in performance, during which the social worker slides into cynicism and negativism towards client and self, attitudes that emerge in physical, emotional and behavioral symptoms.  The results are loss of work efficacy and social workers without hope for themselves or for their clients. Both are seriously damaged as is the function of the organization that employs the one group to help the other.  Burnout Among Social Workers seeks reasons for burnout and offers strategies and models to prevent and treat it.  The plan presented here is designed to assure possibilities of suitable intervention and treatment for the needs of social workers at different stages of their professional development, taking advantage of support sources within the work framework and outside it.

Publisher:
Olms
New York, Zurich, Hildesheim,

עיטורי ניצחוןאנו גאים לבשר כי שתיים מתוך חמש ההצעות שזכו למימון במסגרת התכנית היוקרתית "מרכזי מצויינות ללמידה משמעותית" של הקרן הלאומית למדע ומשרד החינוך הינם בהובלת הפקולטה לחינוך!  
מרכזי המצויינות החדשים שימומנו לחמש השנים הקרובות הינם:

״מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה״ בהובלת פרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי וד"ר יותם הוד, בשיתוף עם החוקרות מהטכניון - פרופ' איילת ברעם-צברי, ופרופ' טלי טל.

 

״חוכמת הדעת והלב: מודל אינטגרטיבי ללמידה משמעותית של מיומנויות רגשיות-חברתיות וקוגניטיביות (מיומנויות המאה ה- 21) בבתי ספר יסודיים.״ בהובלת פרופ' עפרה מייזלס, ד"ר שירי לביא, פרופ' רוזה לייקין, בשיתוף עם החוקרות מאוניברסיטת בר-אילן - פרופ' זמירה מברך ופרופ' מיכל ציון.

 

 


מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה

תרשים הצעת המחקר הראשוהנ


ביוזמה זו, אנו מציעים לבחון כיצד פריצה של גבולות מסורתיים בתוך בית הספר ובין בית הספר והחברה מעודדת למידה משמעותית. אנו מציעים לעשות זאת בגישה היוצרת קשרים עמוקים בין תלמידים, מורים, מדענים ואזרחים, למידה פורמאלית ובלתי פורמאלית, אוריינות מדעית ומתמטית, סביבות למידה בית ספריות וחוץ בית ספריות, מרחבי למידה פיזיים ודיגיטאליים, עובדי הוראה וחוקרי חינוך.

מדע אזרחי (Citizen Science), המשלב אזרחים בביצוע מחקר מדעי בנושאים ובתחומים מגוונים מעולם המדע, מהווה התפתחות חדשה בנוף המדע המודרני. מיזמי מדע אזרחי מכוונים לכלל הציבור, ובהם מתנדבים מרחבי העולם משתתפים בפעילויות כמו ניטור תופעות אקלימיות, איכות מים, תפוצת ציפורים וגילוי כוכבי לכת וגלקסיות חדשות. הרעיון בבסיס המחקר והעשייה הוא כי המדע אינו נחלתם של יחידי סגולה, אלא נגיש לכלל הציבור.

מרכז המצוינות המחקרית "מדע אזרחי בבית הספר" יפתח את התשתית הרעיונית, הפדגוגית והפרקטית שתאפשר למורים וצוותים בית ספריים לפתח את הידע והמיומנויות הנדרשות על מנת לממש גישה חדשנית של הפוטנציאל, תוך שיתוף פעולה הדוק עם חוקרי חינוך, אנשי הוראת המדעים והמתמטיקה ומדעני מדע אזרחי. השותפות תכלול הקמה של רשת למידה רב-דורית שתתרחב עם שנות המחקר, ותכלול צוותים של מורים למדע ומתמטיקה, רכזי תקשוב וטכנולוגיות למידה, תלמידים ומנהלים. שותפי המחקר הם בעלי ניסיון מוכח במחקר ברמה לאומית ובינלאומית בתחומי  STEM מגוונים (ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, מדעי סביבה, מתמטיקה, חינוך סטטיסטי), בפרספקטיבות תיאורטיות חדשניות, ובמתודולוגיות מחקר המשלימות זו את זו ומאפשרות ביצוע מחקר פורץ דרך זה.

שותפי המחקר הם בעלי ניסיון מוכח במחקר ברמה לאומית ובינלאומית בתחומי STEM מגוונים (ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, מדעי סביבה, מתמטיקה, חינוך סטטיסטי), בפרספקטיבות תיאורטיות חדשניות, ובמתודולוגיות מחקר המשלימות זו את זו ומאפשרות ביצוע מחקר פורץ דרך זה. אנו צופים כי המחקר ותכנית ההפעלה החדשניים יובילו את החינוך המדעי והמתמטי בישראל לשיאים חדשים, ולממצאים פורצי דרך במחקר הבינלאומי.

 


חוכמת הדעת והלב: מודל אינטגרטיבי ללמידה משמעותית של מיומנויות רגשיות-חברתיות וקוגניטיביות (מיומנויות המאה ה- 21) בבתי ספר יסודייםתרשים הצעת המחקר השנייה

 המטרה המרכזית של פרויקט המחקר היא פיתוח מודל התערבות אופטימלי, בר-קיימא, להקניית מיומנויות המאה ה- 21 בבתי ספר יסודיים בישראל. הפרויקט מבוסס על דו"ח הועדה של ה National Research Council בארה"ב בנושא, שמסקנתו שמיומנויות המאה ה- 21 שמשקפות "למידה מעמיקה" (Deep Learning ) או למידה משמעותית כוללות שלושה תחומים מרכזיים: מיומנויות תוך אישיות, מיומנויות בין-אישיות, ומיומנויות קוגניטיביות. מה שמייחד מיומנויות אלו הוא שהן ברות העברה, וגם אם הן נלמדות בהקשר מסוים אפשר לדעת ליישמן בהקשרים אחרים. בכך למעשה הן מכינות את הצעיר והצעירה לעתיד הבלתי צפוי. בין הממצאים הלא טריויאליים שהדו"ח סוקר מדווח גם על מטה-אנליזה של עשרות מחקרים שכללו התערבויות בתחומים הרגשי והחברתי ושהצביעה על אפקט משמעותי לא רק בתחום הרגשי-חברתי אלא גם בתחום ההישגים הלימודיים ובתחום הקוגניטיבי שדומה בגובהו לאפקט של התערבויות ממוקדות קוגניציה בלבד.  

 הפרויקט הנוכחי, והמודל שהוא בודק, מבוססים על תפיסה הוליסטית, הומניסטית ואינטגרטיבית של בית הספר, המורה והתלמיד. מתוך התבוננות על בית הספר כמכלול הוליסטי, ההתערבות תכלול היבט ארגוני – להנהלת בית הספר, ותפנה בנוסף לכל מורי בית הספר. מתוך הכרה בחשיבות המורה, גישתו/ה  ואישיותו/ה - ההתערבות תתמקד בטיפוח המורים, כדי שיוכלו לטפח את תלמידיהם. מתוך התפיסה של התלמיד כאדם שלם ושל המורה כאדם שלם, המודל יקיף את שלושת התחומים והמחקר יבדוק האם אכן התערבות שתכלול מיומנויות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות יחדיו וגם התערבות ארגונית תהיה טובה יותר מאשר התערבות שתכלול מיומנויות רגשיות וחברתית בלבד או התערבות שתכלול מיומנויות קוגניטיביות בלבד או כזו שתתמקד רק במישור הארגוני.

 במסגרת המחקר, המודל התיאורטי המוצע (וחלקים שונים שלו) יופעל במספר רב יחסית של בתי ספר (כ- 40 בתי ספר), במחקר אורך שיכלול התערבות של שנתיים ומעקב בסיום ההתערבות באופן שיאפשר בדיקת ההשפעות השונות של מרכיבי ההתערבות השונים. מטרת המחקר הינה בניית מודל אופטימלי   (מבוסס מחקר) להתערבות שאפשר יהיה ליישמו בבתי ספר נוספים בקלות יחסית ושיאומץ ע"י משרד החינוך.

 

 

 

 

יישר כוח ועשייה ברוכה!
זר פרחיםברכות לד״ר בת שבע חדד מהחוג לחינוך מיוחד וד״ר מיה בניש וייסמן מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם על זכייתן במענק מחקר מקרן הפסיכוביולוגיה.  

נושא המחקר: רגישות סנסורית-תפיסתית - החוליה החסרה בהבנת השפעת גנטיקה וסביבה על הפרעות חרדה
Perceptual sensitivity as the missing link in the relations between gene-environment interactions and anxiety
ד״ר מיכל שכטר - לרנרד"ר מיכל שכטר-לרנר, מנהלת יה"ל (יחידת התמיכה ללומד לקוי הלמידה) בפקולטה לחינוך, התראיינה לידיעות אחרונות וציינה כי "אבחונים נועדו לתת מענה מקצועי נרחב שעיקרו מתן המלצות לסיוע בלימודים. ההתאמות במבחנים הן רק פתיחת דלת לתהליך המשמעותי אותו צריך הילד לעבור ביחד עם הוריו שהן הבנת מהות הלקות (הכוחות והקשיים הטמונים בילד), קבלת אסטרטגיות למידה ודרכי הוראה מותאמות על מנת שיוכל לנצל באופן אפקטיבי את ההתאמות שניתנות לו". כך נעשה לגבי סטודנטים הלומדים באוניברסיטה.

לקריאת הכתבה במלואה באתר Ynet לחץ כאן (בחלון חדש)

ד״ר אריה קיזלברכות לראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, ד׳׳ר אריה קיזל שנבחר לנשיא ICPIC האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים.
ICPIC הוא הארגון הבינלאומי המרכזי, העיקרי והחשוב לפילוסופיה עם ילדים והוא מאגד בתוכו מאות אקדמאים ומומחים בתחום חקירה פילוסופית של ילדים מכל רחבי העולם. הארגון הוא המטריה הבינלאומית לארגונים המקומיים-לאומיים העוסקים בתחום והוא מארגן מדי שנתיים את הכנס המרכזי שבו מוצגות מיטב עבודות המחקר ועבודות השדה בתחום וכן מוציא את כתב העת המרכזי Childhood and Philosophy ויוזם שורה ארוכה של פעילויות נוספות.
ד"ר אריה קיזל קיבל את הידיעה המשמחת על בחירתו ברוב גדול על ידי חברי האגודה מכל רחבי העולם בעת שהציג עבודת מחקר שלו בכנס האירופי לפילוסופיה עם ילדים באוסטריה וימים ספורים לפני שהוא עומד להוביל את הסדנא הבינלאומית השנתית לפילוסופיה עם ילדים.


לאתר האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים (בחלון חדש)

לאתר האישי של ד"ר אריה קיזל לחץ כאן (בחלון חדש)

לכתבה מה"ג'רוזלם פוסט" אודות המינוי (בחלון חדש)

הקהל ביום העיוןביום שני, 25.09.2017, התקיים יום העיון "שיח פתוח: יום עיון על תיאוריה ופרקטיקה בחינוך הפתוח". יום העיון הינו פרי שיתוף פעולה של מגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי בפקולטה לחינוך, הורים ואנשי החינוך בבית הספר הפתוח ע"ש בארי בחיפה. יום העיון שילב בין האקדמיה ובין הקהילה ועסק במקורות החינוך הפתוח, מאפייניו והפרקטיקות הנהוגות בו, כמו גם במפגש שבין מסורת חינוכית זו ובין גישות ושפות חינוכיות המשיקות לה.

לצפייה בגלריית התמונות מיום העיון לחץ כאן (בחלון חדש)

ד״ר אריה קיזלברכות לד"ר אריה קיזל ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה שנבחר להיות כותב אורח בגיליון המיוחד של כתב העת האקדמי השפיט Childhood and Philosophy  שהוצא בעקבות הכנס הבינלאומי הדו-שנתי של האגודה הבינלאומית לפילוסופיה עם ילדים International Council of Philosophical Inquiry with Children  שנערך בקיץ האחרון במדריד. בכנס השתתפו מאות אקדמאיים העוסקים בפילוסופיה עם ילדים – תחום המבקש לחקור את הדיאלוג הנוצר בקהילת חקר פילוסופית של ילדים סביב סוגיות כמו חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית וחשיבה אכפתית. מאמרו פורסם בסוף השבוע בכתב העת.
לכתיבת הגיליון המיוחד, שנפתח במאמרו של פרופ' גרט ביאסטה, אחד מגדולי הפילוסופים של החינוך כיום, הוזמנו לכתוב 15 אקדמאיים שהינם מהשורה הראשונה של המומחים בתחום פילוסופיה עם ילדים מכל רחבי העולם ובהם כאמור גם ד"ר קיזל. מאמרו “Existing in the world: but whose world—and why not change it?”  מתכתב בביקורתיות עם תפיסתו של פרופ' גרט ביאסטה ומציע נקודת מבט המבקשת לאפשר לילדים כלים לחשוב באופן ביקורתי על העולם כדי להציע אפשרות של שינוי וזאת תוך שילוב התפיסה היהודית של "תיקון עולם".
לקריאת המאמר

לקריאת המאמר לחצו כאן (בחלון חדש)

לאתר האישי של ד"ר אריה קיזל לחץ כאן (בחלון חדש)

עפרה מייזלסהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ עפרה מייזלס, מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם ואת ד״ר מריאנה רוח-מדבר שפירא על זכייתן המשותפת במענק המחקר: פסיכותרפיה שמשלבת רוחניות יהודית בישראל.
הצעת המחקר הוגשה ל- BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY שמנהלת פרויקט מחקר בנושא של פסיכותרפיה שמשלבת רוחניות במימון קרן טמפלטון. המחקר שהציעו פרופ׳ עפרה מייזלס וד״ר מריאנה רוח-מדבר שפירא וזכה, עוסק בשיטות של פסיכותרפיה שמשלבת רוחניות יהודית בישראל.

המחקר ממומן ע"י קרן טמפלטון ומופעל ע"י מרכז Bridges  באוניברסיטת בריגהם יאנג ביוטה. המחקר עוסק בשיטות פסיכותרפיה שונות (כ-14)  מן המרכזיות ביותר שמיושמות בארץ ומשלבות רוחניות בטיפול  תוך דגש על רוחניות יהודית.
המחקר כולל מעקב אחרי הטיפול של כ -150 מטופלים עם כלי מדידה כמותיים שכוללים שאלונים שממלא המטופל ושאלונים שממלא המטפל מתחילת הטיפול עד לסיום הטיפול באמצעות טבלטים וכן ראיונות עם ראשי המורים/ מפתחים של שיטות הטיפול הללו. המחקר מהווה חלק ממחקר רחב, בינלאומי שכולל כמה עשרות מחקרים דומים שנעשים על שיטות פסיכותרפיה שונות שמשלבות רוחניות כחלק משמעותי מהטיפול. המטרה המרכזית של המחקר היא להבין יותר לעומק כיצד מטפלים משלבים רוחניות בטיפול והאם שיטות אלו מועילות בתחום הרגשי, חברתי, תפקודי ורוחני? הדגש הוא על פסיכותרפיה כפי שהיא נעשית בפועל בקליניקה ולא על בדיקה של שיטה מסוימת שעברה פורמליזציה כמו במחקרים של randomized trials. ספציפית ייעשה ניסיון להבין מה הם כלי ההתערבות שמטפלים משתמשים בהם שהם לתפיסתם רוחניים במהותם? ומה הופך אותם לכאלו שמשקפים רוחניות יהודית? כמו כן המחקר יאפשר בדיקה האם יש כלי התערבות שהם במיוחד אפקטיביים בגישות שמשלבות רוחניות בטיפול?
ד״ר איימן אגבארייהביום חמישי, ה07.09.17 נערך טקס פתיחת כפר הנוער הערבי למנהיגות - סנדיאנה, בקמפוס גבעת חביבה. הכפר הוא יוזמה משותפת של גורמים שונים במשרד החינוך, האגודה לקידום החינוך, גבעת חביבה, מועצה אזורית מנשה, וקבוצות הורים מואדי עארה. אנחנו בפקולטה לחינוך גאים בד״ר אגבארייה, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, בתרומתו ההתנדבותית למפעל חינוכי זה בתפקידו כראש צוות ההיגוי של פתיחה והקמת כפר הנוער.
הכפר מנוהל ע״י גב׳ אנדירה ביאדסה ואילו הפנימיה מנוהלת ע״י בוגר של המגמה לחינוך, חברה ותרבות: מר נאיל עודה.

לצפייה בהזמנה בטקס פתיחת הכפר לחץ כאן (בחלון חדש)

סמליל אירוע ליל המדעניםבמסגרת ליל המדענים (קישור בחלון חדש) שייתקיים באוניברסיטת חיפה בשבוע הבא, יום שלישי 19.9.17, מעבדתה של ד״ר שרונה ט. לוי, תציג מספר עבודות מחקר, שבכל אחת מהן תהיינה התנסויות שמבקרים יוכלו להשתתף בהן.  
הציבור מוזמן להגיע, לפגוש את החוקרים מן המעבדה ולשוחח איתם על עבודותיהם. מיקום הצגת עבודות המעבדה טרם נקבע סופית אך יעודכן בהודעה זו לכשיוחלט.

פירוט העמדות להלן:

מערכות מורכבות - למידה והתפתחות
 ניהול: ג׳נאן סאבא
 
כימיה
 
אסנת זהר: ELI-Chem - הקשר הכימי - למידה על הקשר הכימי דרך תחושת כוחות בין-אטומיים
מודל ללמידה על הקשר הכימי דרך התנסות כאטום במשיכות ודחיות בין אטומים
המשגה חדשה ללמידת המבנה הכימי
המחקר בוחן כיצד התנסויות גופניות בתופעה עבורה חסרים אינטואיציות עשויות לפתח אינטואיציה חדשה


Zohar, A., & Levy, S.T. (2017).  Tug of War? The Dynamic Balance between Forces in a Chemical Bond. Paper accepted for oral presentation at the European Science Education Research Association (ESERA) conference, Dublin City University (Ireland), August 21st – 25th, 2017.
 


סיגל סמון: מי מפחד מהגז?  למידה על חומר בפאזה הגזית עם מודלים ומעבדות


Samon, S., & Levy, S.T. (2017). Micro-Macro Compatibility: When does a complex systems approach strongly benefit science learning? Science Education. DOI: 10.1002/sce.21301


 
יוצאים מן הכלל
שני גולדשטיין (מנחה):  Listening to Complexity  -  למידת אנשים עוורים באמצעות בסימולציות קוליות - Levy, Seeman & Butvinnick, 2017
סט של מודלים המיועדים לאנשים עוורים ללמידה של מערכות במדעים. איליה בוטביניק ויאיר סימן הכינו ספרייה של מודלים שנועדו למורים למדעים, כדי שיוכלו לזמן אותם לתלמידים עוורים.


Peleg, R., Levy, S.T., Lahav, O., Chagab, N., & Talis, V. (2016). Listening Versus Looking: Learning About Dynamic Complex Systems in Science Among Blind and Sighted Students. 12th International Conference of the Learning Sciences, 20-24 June, 2016, Singapore.


שחף טל - מתכוננים לאתגרים דרך משחק
הגברת תחושת מסוגלות באמצעות משחק.  פרוייקט של תואר ראשון במסגרת תכנית המצטיינים.

אלון הירש: רוכבים עם חלקיקים   Biking with Particles
מודלים ללמידה על אוירודינמיקה של רכיבה אופניים שיתופית לצורך עיצוב טקטיקות רכיבה בדבוקה במסגרת תחרות טריאתלון


Hirsh, A., & Levy, S.T. (2013). Biking with Particles: Junior triathletes’ learning about drafting through exploring agent-based models and inventing new tactics. Technology, Knowledge and Learning, 18, 9-37.
 


הגיל הרך
 
סלאם קודסי: בניה חופשית בגנים אנתרופוסופיים ובגנים רגילים


Kodsi, S . & Levy, S.T. (2017). Cognitive developmental aspects of constructive play in Normal and Waldorf Preschools: Technologies & Human Development. The 47th Annual Meeting of the Jean Piaget Society conference, San Francisco, June 8–10, 2017.


 ביאן מסארווה, הנחיה עם פרופ׳ חגית הל-אור: פיתוח אוריינות חישובית בקרב ילדים גן באמצעות פעילויות לא ממוחשבות (CS Unplugged)
 
דניה זקס: התפתחות ההבנה של מערכות חברתיות ופיזיקליות בקרב ילדים צעירים


 
סימולציות שיתופיות
 
ד״ר אילון לנגבהיים (מכון ויצמן, שותף) ואילת שוחט (הנחיה) - אני חלקיק, אנחנו חומר - MeParticle WeMatter
לימוד על מבנה החומר (נוזל, גז) דרך משחקי תפקידים.  סימולציה שיתופית/קבוצתית ללמידה על מבנה החומר ומעברי פאזה דרך התנסות כחלקיק בין חלקיקים.  המחקר בוחן את היתרונות היחסיים של diving in and stepping out in (להיות חלק מן הסימולציה, להסתכל עליה מבחוץ) ללמידה


Langhebeheim, E., & Levy, S.T. (2016).  ConfChem Conference on Interactive Visualizations forChemistry Teaching and Learning: Learning by Being – Playing Particles in the MeParticle-WeMatter Simulation. Journal of Chemical Education, 93(6), 1145-1147.


תמי גבאי: נהיגה בפקקים - TrafficJams!
פקקי תנועה - נוהגים ביחד בתנועה צפופה כדי ללמוד את תכונות הזרימה ודרכים להשפיע עליה, וחוקרים דרכים להגברת מהירות הנסיעה


Levy, S.T., Peleg, R., Ofeck, E., Tabor, N., Dubovi, I., Bluestein, S., & Ben-Zur, H. (submitted revision). Multiple Social Activities within a Constrained Responsive Environment: Discovering Principles of Congestion by Driving in Traffic Jams. Instructional Science.


 עינת פראים (לשעבר לייקין): עיר רפאים Ghost Town
לימוד גאוגרפיה עירונית של בידול והתפשטות עירונית דרך חקירת מודלים וסימולציות


Leikin, E., Almog, H., & Levy, S.T. (2010). Cross-domain learning about complex systems: Exploring models and participatory simulations for learning systems' concepts in ecology and geography (poster). Chais Conference on Instructional Technologies Research. Open University, Israel, February 10, 2010.

Menu