פרחיםהחוג לייעוץ והתפתחות האדם שמח לבשר על זכייתה של הסטודנטית לתואר שני מוריה טדלה, מהמגמה להנחיית קבוצות, במילגה נדיבה ע"ש מנחם בגין לשנת הלימודים תשע"ח מטעם משרד המדע והטכנולוגיה. הצעת התיזה הזוכה של מוריה, בהנחייתה של פרופ' מירי שרף, תבדוק את הקשר שבין טראומטיזציה משנית בקרב הדור השני לעליית יהודי אתיופיה לבין חמלה ומחוייבות.  
חברי החוג גאים בהישגה המרשים של מוריה ומעריכים את ההתארגנות המהירה, ההתלהבות והדבקות בנושא ואת כתיבת הצעה רהוטה באנגלית שזכתה להערכת השופטים. מאחלים לך הרבה הצלחה גם בביצוע עבודת התיזה.
איור המתאר חשיבה מחוץ לקופסההפקולטה לחינוך שמחה לבשר על פתיחת מחזור תשע"ח במגמה הייחודית בישראל לחקר החינוך האלטרנטיבי בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.
 
הלימודים במגמה מזמנים לסטודנטים חשיפה ובחינה של מגוון שדות חינוכיים אלטרנטיביים קיימים. במגמה משולבים לימודים עיוניים ותיאורטיים לצד התנסויות פרקטיות וקורסים בנושאים ייחודיים שפותחו עבור תלמידי המגמה כמו "מיינפולנס", ולמידה מתודולוגית בשדה האלטרנטיבי, כל זאת במסגרת של קהילת למידה תוססת, המאפשרת שותפות מלאה של הסטודנטים בתהליך הלמידה והעשייה במגמה.

להורדת פלייר המגמה (קישור לקובץ PDF)
לאתר המגמה (בחלון חדש)
Menu