התואר מכשיר את הסטודנטים לעבודה כפסיכולוגים חינוכיים. במסגרת התואר יתמחו הסטודנטים באבחון, בטיפול, בתהליכי מניעה של קשיים, בקידום ההתפתחות התקינה של ילדים ונוער. התוכנית כוללת את כל קורסי הליבה בפסיכולוגיה חינוכית על פי המלצות מועצת הפסיכולוגים וכוללת בנוסף הרחבה ייחודית בתחום לקויות הלמידה.

אנו שמחים להזמינכם להירשם לתוכנית חדשה לתואר שני בקריאה ואוריינות בשפה הערבית בחוג ללקויות למידה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. בתוכנית זה תקבלו כלי הערכה והתערבות מבוססי מחקר לקדם את אהבת הקריאה, אוצר מילים והבנת נקרא מטובי החוקרים בארץ. תכנית זו מומלצת על ידי משרד החינוך.

משרד החינוך מתכוון לעודד את הקריאה ולחזק את הכתיבה במסגרת התכנית הלאומית לחיזוק לימודי השפה העברית. במשרד החינוך זיהו כי אחת הבעיות בקרב התלמידים בישראל היא שלבוגרי מערכת החינוך אין אוצר מילים רחב, והם לא יודעים להתנסח ולכתוב כמו שצריך. אחד האתגרים הלאומיים העומדים בפני מערכת החינוך היא הכשרת מורים בנושא קריאה ואוריינות. בעוד שבעולם קיימות תכניות רבות למומחה לאוריינות בבית ספר, התחום בארץ אינו מפותח.

מטרת המגמה להכשיר אנשי מקצוע לייעוץ והדרכה להורים ולהכשיר חוקרים שיתמחו בתחום זה. המגמה תכלול הכרות מעמיקה עם תיאוריות וגישות מרכזיות בהורות ועם המחקר העדכני בתחום ההורות ולימוד מיומנויות בעבודה פרטנית. במסגרת הפרקטיקום הסטודנטים במגמה יחקרו ויפעילו תכניות המתייחסות להורות וליחסי הורים וילדים בתקופות התפתחותיות שונות, בקרב אוכלוסיות מגוונות, הן נורמטיביות והן קבוצות סיכון.

מטרת הלימודים לתואר שני היא להכשיר סגל בכיר, שיעסוק במחקר בחינוך מתמטי, יקדם את הוראת המתמטיקה בכל הגילאים והמערכות, יעסוק בפיתוח סביבות למידה ותכניות לימודים ובהכשרת מורים למתמטיקה.

התכנית מיועדת למתעניינים בעיבוד מידע מספרי ומתמטי ובתהליכי למידה תקינה ולקויה של חשבון ושל מתמטיקה. המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A בחינוך בתכנית הבינתחומית לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה. המטרה היא להעשיר ולהעמיק את  המיומנויות הקליניות של הסטודנט ולאפשר לו/לה לבצע אינטגרציה בין הידע התיאורטי/המחקרי לפרקטיקה.

תכנית לימודים חדשה "מוח ולמידה" נפתחה במסגרת החוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד י. ספרא שבאוניברסיטת חיפה במטרה לתת מענה לצורך בהכשרה מדעית מחקרית ולימודים מתקדמים לסטודנטים המבקשים להתמחות ברמת מערכות המוח (systems approach) בתחום לקויות הלמידה ותהליכי למידה תקינים. התוכנית מיועדת לתלמידי מחקר לתואר שני שלהם עניין במבט רב-מערכתי על האדם כיצור לומד ובנוכחות לקויות התפתחותיות ומצבי חוסר.

תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית הפועלת עפ"י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית. מטרת התכנית להכשיר מומחים לחקר, אבחון, טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית. תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני יוכלו להתקבל לעבודה במרכזים ללקויות למידה. המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה.
תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני מוסמכים לאבחן ולטפל בילדים, במתבגרים ובמבוגרים. בנוסף ניתן לעבוד כמאבחנים וכמטפלים במוסדות אקדמיים במערכת ההשכלה הגבוהה. המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך בתפקיד מת"ל (מומחה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה) חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה (ראו בהמשך).
בחוג קיימים מספר מסלולים: מסלול א' (כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה). מסלול זה כולל לימוד קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך, הגשת 2 עבודות סמינריוניות והגשת תזה. במסגרת מסלול זה נלמדות 48 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) במשך שנתיים וחצי.
התכנית מבקשת לסייע בפיתוח הקול האישי והייחודי של כל אחד מהלומדים במסגרתה. הלימודים הנם בדגש על אקטיביות, תשוקה ללמידה, יצירתיות, דמיון, התבוננות עצמית, ופיתוח אישי ומקצועי של הסטודנטים בליווי ותמיכה אישית של צוות המורים. הלמידה בתכנית משלבת חוויה, למידה תיאורטית,רכישת כלים מתודולוגיים, חשיפה לפרקטיקה בשדה האלטרנטיבי, התבוננות ופיתוח פרויקט אישי של כל אחד מהסטודנטים.
תכנית מ"א זאת מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות עתירות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים וכמורים בתחום של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטאות ובמכללות.
ההתמחות בפיתוח פדגוגי של מערכות חינוך שמה במרכז עיסוקיה את התוכן הפדגוגי של מערכות החינוך ואת האפשרות להעשירו ולפתחו בהתאמה לצרכי הזמן והמקום. לפיכך הלימודים בה יתרכזו בתוכן עדכני מהעולם החינוכי בארץ ובעולם שעוסק בתוכן הפדגוגי של מערכות חינוך בהיבט ישראלי ובהיבט בינלאומי. התפיסה של הלימודים תהיה תפיסה מחקרית ויישומית בו זמנית.
הלימודים בחוג מעוגנים בתפיסה אינטגרטיבית של רכישת ידע עיוני ומעשי בתחומי מדעי הלמידה וההוראה: למידה בסביבות למידה חדשניות, למידה פרופסיונאלית, הנחיה והדרכה, תכנון לימודים והוראת תחום הדעת. הלימודים מספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות.
התכנית עוסקת בהעמקת הידע, הגישה הביקורתית והיכולת המחקרית בתחומים החינוכיים הרלוונטיים לאנשים עם הפרעות בספקטרום האוטיסטי ואנשים עם לקויות התפתחותיות. התכנית שמה דגש על העמקת הקשר עם השדה, פיתוח דרכי הערכה והתערבות בלקויות אלו תוך העמקת הידע וההבנה של התחום הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והתפקודי בקרב אנשים עם לקויות אלו.
התוכנית מיועדת למי שמעוניין להתעמק ולעסוק בתחומים של הפרעות התנהגות ובעיות רגשיות. התוכנית עונה על צרכי השטח לידע ממוקד יותר הנוגע לאוכלוסיית הילדים שלהם הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות. התוכנית שמה דגש על העמקת הקשר עם השדה, פיתוח דרכי הערכה והתערבות בלקויות אלו תוך העמקת הידע וההבנה של התחום הקוגניטיבי, הרגשי, החברתי והתפקודי בקרב אנשים עם לקויות אלו.
הלימודים בחוג לחינוך מיוחד מתמקדים בלמידה מעמיקה בהיבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים של תחומי החינוך המיוחד השונים כולל התמקדות בלקויות התפתחותיות ולקויות תקשורת, הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות ולקויות חושיות, כמו גם התמחות במחשבים או בגיל הרך.
תכנית הלימודים לתואר שני מעניקה בסיס ידע רחב ועדכני בנושאים הקשורים להתפתחות וחינוך בגיל הרך, מהלידה ועד שנות ביה"ס הראשונות. מטרתה הראשונה של התכנית הינה קידום הידע בתחום החינוך וההתפתחות תוך פיתוח והרחבה של חקר הגיל הרך בכלל ובהקשר הישראלי בפרט. המטרה השנייה הינה טיפוח מנהיגות חינוכית בעלת יכולות עיוניות ומעשיות אשר תוביל ותקדם שינויים ושיפורים באיכות החינוך לגיל הרך.
מטרתה של התכנית להנחיית קבוצות היא להכשיר אנשי מקצוע להנחות קבוצות משימה, קבוצות ייעוץ וקבוצות טיפול, בקשת רחבה של נושאים: התפתחות אישית ובין אישית, התפתחות רגשית של ילדים ומתבגרים, הנחיית הורים וקבוצות מורים. התכנית תכשיר מומחים המסוגלים לשלב בין פרקטיקה ומחקר.
תכנית ייחודית, תלת שנתית (3 סמסטרים  מדי שנה כולל סמסטר קיץ) הכוללת לימודים אקדמיים לצד הכשרה מעשית בבתי הספר. התכנית זהה לתכנית הקיימת באוניברסיטת חיפה תוך התאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה החרדית. בתום הלימודים מוענק תואר מ"א בתכנית לייעוץ חינוכי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מאוניברסיטת חיפה.
מטרת התכנית לייעוץ היא להעמיק את הבסיס התיאורטי שנרכש בלימודי התואר הראשון בנושאי הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי-התפתחותי. הדגש הוא על העמקת היסודות העיוניים של הייעוץ, הרחבה באוריינטציה המערכתית בגישות קבוצתיות ופרטניות, הבנה של סוגיות במחקר היישומי, הכנה לתפקידי ריכוז והנחייה והתייחסות הערכתית וביקורתית לעבודת הייעוץ.
הביבליותרפיה היא שיטת טיפול באמצעות ספרות, השייכת לתחום הטיפול באמצעות אמנויות. זוהי שיטת טיפול העושה שימוש ביצירות מתחום הספרות היפה (פרוזה, שירה וספרות ילדים) וכן בתהליכי כתיבה מגוונים במטרה לפתח תובנה ומודעות, לאפשר הכרות עם העולם הרגשי והקונפליקטים המודעים והלא מודעים הקשורים בו ולסייע בהתמודדות עם מצבי מצוקה ובהבנה עמוקה יותר של מערכות יחסים.
החוג לייעוץ והתפתחות האדם מכשיר סטודנטים במספר מסלולי לימוד מתקדמים:
בתכנית לייעוץ חינוכי, בתכנית לטיפול באמנויות - ביבליותרפיה, בתכנית לחינוך והתפתחות האדם, בתכנית הרב תחומית בחינוך והתפתחות בגיל הרך ובתכנית להנחיית קבוצות.
התכנית מתמקדת בהיבטיו החברתיים והתרבותיים של החינוך, תוך שימת דגש מיוחד על החינוך הבלתי-פורמאלי. הלימודים מעוגנים בתחומי הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך  ומאירים את יחסי הגומלין בין מערכות חינוך לבין סוגיות מפתח חברתיות כגון צדק, שיוויון, זהות ושוֹנות. בהתאם, הלימודים ממקדים את החינוך הבלתי-פורמאלי בהקשרו החברתי והתרבותי הרחב.
מטרת התכנית להקנות ידע והתנסות בתחום הארגון, הניהול ומשאבי אנוש, תוך התמקדות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות. מסגרת הלימודים מאפשרת לסטודנטים להתמחות בנושאים הקשורים לחקר ארגונים, ניהול ומשאבי אנוש. בנוסף לבסיס התיאורטי, ירכשו התלמידים כישורים ומיומנויות ניהוליות וכן מיומנויות של עבודת צוות והדרכה פרטנית וקבוצתית. המטרה היא להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה בתחומי החינוך.
התכנית לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחומי הניהול, הארגון והמדיניות תוך התמקדות במערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות. תכנית הלימודים מורכבת מתחומים מגוונים ובהם ארגונים, מנהיגות וניהול, מדיניות ציבורית, משאבי אנוש, משפט וכלכלה. בנוסף לבסיס התיאורטי, הסטודנטים רוכשים כישורים ומיומנויות ניהוליות.
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מקנה ידע, הבנה והתנסות בתחום המדיניות, הארגון, הניהול והמנהיגות, תוך שימת דגש על ההקשר החברתי והתרבותי הרחב והשפעתו על מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית. הלימודים בחוג מייצגים פרספקטיבות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות, כמו גם חשיפה לפרקטיקה במוסדות חינוך שונים.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu