לימודי תעודת ההוראה מיועדים לסטודנטים, אשר סיימו לפחות את החובות של שנה ב' בחוג למתמטיקה. הסטודנטים בחוג לחינוך מתמטי ירכשו ידע תיאורטי משולב עם ידע מעשי בתחום הוראת מתמטיקה.

בלימודי תעודת הוראה קיימים שני מסלולי לימודים: לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה במסלול דו–שנתי ומסלול של לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה במסלול חד–שנתי.
מטרת הלימודים בתכנית היא להכשיר מורים לחינוך מיוחד לעבודה במסגרות החינוך המיוחד וכמורים בבתי ספר המשלבים ילדים מהחינוך המיוחד במסגרות הרגילות. המתקבלים לתכנית הלימודים יוכלו ללמוד במהלך לימודיהם בשתי התמקדויו, אחת בשנה הראשונה ללימודיו והשנייה בשנה השנייה ללימודי: אוטיזם, לקויות התפתחותיות, לקויות שמיעה, הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות.
במהלך הלימודים ילמד הסטודנט 20 נ' חובה, השלמות בהתאם ללימודיו הקודמים (כפי שתקבע ועדת הקבלה), והתנסות מעשית בהיקף של 8 נ' בכל שנה. לימודים במסלול החד-שנתי יתאפשרו באישור ועדת הקבלה, במקרים בהם התלמיד סיים את כל חובות הב"א ובמידה והתכנית מתקיימת באותה שנה.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu