המפגש יתקיים ב- 26.12.13, בשעה 12:00, בחדר 363 בבניין הפקולטה לחינוך.

 

מושג ה"קהילות הפרשניות" שיוצג על-ידי ד"ר אביהו שושנה מניח כי סובייקטים ממיקומים מבניים שונים (כגון גזע, אתניות, מעמד או מגדר) עשויים להציע פרשנויות שונות לטקסטים בהתאם לרפרטואריים התרבותיים הרווחים בסביבתם. שיחתנו תדון בחיבור שבין מעמד, מושגי עצמי ופרשנויות של גזענות באמצעות הטקסט "בוקר חום" (מאת פרנק פבלוף ובתרגומו של ראובן מירן) הנלמד כחלק משיעור באזרחות. הקריאות האתנוגראפיות של הטקסט מציגות את הפרשנויות השונות של תלמידים בשני בתי ספר מיישובים שונים (עשירון עליון ועשירון תחתון). הניתוח לקריאות אלה משתמש בביטויים "התנגשויות דיסקורסיביות" ו"שפה משותפת" בין מורות ותלמידים/ות להבנת תהליכי למידה. הקריאה הפסיכואנליטית שתוצג על-ידי ד"ר דנה אמיר תתמקד במנגנונים הטוטליטאריים הפנימיים ובאופן שבו הם עשויים לחבור למשטר הטוטליטארי שבחוץ.

ד"ר אביהו שושנה הוא מרצה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם וראש המגמה להנחיית קבוצות, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלו כוללים חקר אינטרדיסציפלינרי (אנתרופולוגיה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה) של מושג העצמי; תרבות, שיח וסובייקטיביות בהקשר החינוכי; חקר קבוצות; פסיכולוגיה חברתית של גזע, אתניות ומעמד; אנתרופולוגיה של החינוך.

ד"ר דנה אמיר, פסיכולוגית-קלינית, פסיכואנליטיקאית-מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל ובהתאחדות הפסיכואנליטית הבינלאומית, משוררת וחוקרת ספרות, ראש המגמה לביבליותרפיה בחוג לייעוץ והתפתחות האדם. הוציאה לאור ארבעה ספרי שירה ושני ספרי עיון: "על הליריות של הנפש" (מאגנס, 2008) ו"תהום שפה" (מאגנס, 2013). הספר "תהום שפה" עומד לראות אור בימים אלה גם בהוצאת KARNAC בלונדון. מחקריה עוסקים בקשר בין פסיכופתולוגיה ושפה, בממד הלירי של הנפש ובמודוסים שונים של עדות אודות טראומה.

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu