כיצד ילדים לומדים מהי התגובה המתאימה במצבים חברתיים שונים? מדוע ילדים שונים מפרשים ומנתחים בצורות שונות מצבים חברתיים דומים? בהרצאה ובתגובה יתייחסו ד"ר יאיר זיו וד"ר דבי גולדן לשאלות אלו ודומות להן מתוך נקודות המבט הדיסציפלינאריות שלהם.
ד"ר יאיר זיו יציג נקודת מבט פסיכולוגית המדגישה את תהליכי עיבוד המידע החברתי של ילדים בגיל הרך. תהליכי עיבוד מידע חברתי מתייחסים לתהליכי הפירוש והניתוח המופעלים כאשר אנו נתקלים במצבים חברתיים ונדרשים להגיב עליהם. בהרצאה יוצגו מספר מחקרים העוסקים בגורמים המנבאים תהליכים אלו אצל ילדים בגיל הרך (4-5 שנים) ובהשפעות האפשריות של תהליכי עיבוד מידע חברתי על התנהגותם החברתית של ילדים בגן. ד"ר דבי גולדן תציע נקודת מבט אחרת על דברים אלה, תוך התייחסות אל מושגי מפתח מתחום הדעת האנתרופולוגי: הֶקשר ותרבות.

 yair-zivד"ר יאיר זיו הוא פסיכולוג התפתחותי, ראש התכנית הרב תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. מחקריו עוסקים בהתפתחות הרגשית והחברתית של ילדים בגיל הרך ובמיוחד בתהליכי חשיבה חברתית בגיל הרך, יחסי התקשרות, ויחסים בין ילדים והמטפלים העיקריים שלהם במסגרות חינוכיות.

 

 

debbi-goldenד"ר דבי גולדן היא אנתרופולוגית חברתית, ראש המגמה לחינוך, חברה ותרבות בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, ומרצה בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. במחקריה השונים היא מבקשת לברר את זיקות הגומלין בין שיח ופרקטיקות חינוכיים ופדגוגיים לבין תפיסות תרבותיות אודות ילדים, ילדוּת, וחיברות.

 

 

נשמח לראותכם בסמינר!

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu