המחקר הנוכחי עוסק בהיבטים של רכישת יכולת הקריאה באנגלית. מטרתו היתה לבחון את השפעת הידע הלשוני בעברית ובשפת סימנים על רכישת ידע מבני באנגלית על-ידי ילדים ומבוגרים חירשים ושומעים. במחקר נבדקו תלמידים חירשים ושומעים מחטיבת הביניים, מהחטיבה העליונה ומהחינוך הגבוה. ממצאי המחקר הראו כי שתי קבוצות הנבדקים הבינו משמעותית טוב יותר משפטים באנגלית הדומים במבנם למשפטים בעברית, וזאת בתנאי שהייתה להם שליטה טובה במבנים אלה בעברית.
מצד שני, כל הנבדקים – שומעים כחירשים – גילו חולשה בהבנה של משפטים באנגלית במבנים שאינם דומים לעברית. בנוסף, לא נמצאה עדות למעורבות של שפת הסימנים בהבנת האנגלית בקרב חירשים. מסקנות המחקר הן שבהעדר חשיפה מסיבית לשפה זרה בהקשרים רלוונטיים, רכישתה עלולה להסתכם ברכישת אוצר מילים ללא הפנמה מספקת אף של המבנים הבסיסיים ביותר שלה. מכאן נראה שמבנים לשוניים בשפה זרה, שרכישתם אינה נתמכת על ידע לשוני קודם, דורשים הוראה מפורשת.

פרופ' פול מילר הוא מרצה וחוקר בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה וראש החוג לחינוך מיוחד. במשך שני העשורים האחרונים הוא חוקר באופן שיטתי שאלות הקשורות לעיבוד השפה הכתובה על ידי קוראים רגילים וקוראים מתקשים. פול מתמקד, בין השאר, בחקר השפעת מאפיינים ספציפיים של האורתוגרפיה על תהליך הקריאה, באופן כללי ועל קשיי קריאה באופן ספציפי. בין הפרויקטים שהוא עמד בראשם, היה פרויקט בינלאומי רחב היקף בנושא הקריאה שמומן על ידי קרן ה- NSF , פרויקט שבו השתתפו חוקרים מטורקיה, גרמניה, ארצות הברית וישראל.

גב' עפרה רוזנשטיין היא דוקטורנטית בחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' פול מילר ופרופ' עירית מאיר. עפרה גם משמשת כראש החוג לאנגלית במכללת גורדון. את התואר השני סיימה באוניברסיטת חיפה. עבודת המחקר שלה היתה בנושא חקר התחביר של שפת הסימנים הישראלית. במסגרת הדוקטורט חוקרת עפרה את הגורמים המשפיעים על רכישת הקריאה באנגלית על ידי קוראים חירשים ושומעים.

ד"ר תמי קציר היא מרצה וחוקרת בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה וראש החוג ללקויות למידה. מחקריה של תמי מתמקדים בתהליכי שטף, הבנת נקרא, ומטאקוגניציה בקרב קוראים מתקשים בשפות שונות. מחקריה ממנו על ידי קרן ספנסר, ISF ומשרד החינוך האמריקאי. תמי הייתה חברת סגל באוניברסיטת הרווארד ומרצה אורחת ב- .UCL

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu