המפגש יתקיים ב- 12.12.13, בשעה 12:00, בחדר 363 בבניין הפקולטה לחינוך.

In the United States, teaching is an isolated profession. At the same time, ambitious forms of teaching have been shown to benefit from teacher collaboration. What is it about collegial conversations that supports teachers’ ongoing professional learning? In this presentation, I synthesize findings from prior studies on mathematics teachers’ collaborative conversations, focusing my analysis on collective pedagogical reasoning. I examine four facets of collegial conversations that support refinements in this reasoning. These facets are: interactional organization, engagement of individual teachers in a group, epistemic stance on mathematics teaching, and locally negotiated standards of representational adequacy. Together, these aspects of teacher talk differently organize opportunities for professional learning.

Ilana Seidel Horn is an Associate Professor of Mathematics Education at Vanderbilt University. She focuses on ways to make rigorous mathematics accessible to students, particularly those historically disenfranchised from school. One line of her research specifies the practices of equitable teaching. What do teachers need to do to teach students effectively?  Her other line of work inquires into pre-service and in-service teacher learning, with an eye toward making teacher education at both levels more effective.

Lily Orland-Barak is the present dean of the Faculty of Education, University of Haifa. Her research focuses on professional learning, mentoring and curriculum development in the context of teacher education. Her work has been recently conceptualized in her book Learning to mentor-as-praxis: Foundations for a curriculum in teacher education (2010), published by Springer.

 

המפגש יתקיים ב- 21.11.13, בשעה 12:00, בחדר 363 בבניין הפקולטה לחינוך.


The study searches for deep insights into the nature of mathematical giftedness and attempts to propose a solid definition of mathematical giftedness.
It introduces and explores distinctions between general giftedness and excellence in mathematics, which are widely accepted as being identical constructs.
The study is of a multidimensional nature, as it attempts to understand special qualities of mathematically gifted individuals in three dimensions:
Cognition, Neuro-cognition, and Mathematical creativity.

During the lecture we will present study findings that lead to the following hypotheses:
1. General giftedness and excellence in mathematics are interrelated but different in nature phenomena.
2. While general giftedness is not a necessary condition for excellence in mathematics, excellence in mathematics is not necessarily an indicator of general giftedness and moreover of mathematical giftedness.
3. Combination of general giftedness and excellence in mathematics leads to the manifestation of cognitive, neuro-cognitive and creative traits at an upper edge of a continuum (discovered on a number of tasks).
4. Combination of general giftedness and excellence in mathematics can be characterized by qualitatively different phenomena in students.


The strength and the uniqueness of the study is in its multidimensional nature. The three dimensions of the study are complimentary. Integration of these dimensions in one research allows making a step towards deeper understanding of the phenomena of mathematical giftedness.
The study was performed in the RANGE Center (Interdisciplinary Center for Research and Advancement of Giftedness and Excellence), by an interdisciplinary research team from the Faculty of Education, University of Haifa:
Prof. Roza Leikin from the Dept. of Mathematics Education supervised the topics of mathematics education, giftedness, and creativity.
Prof. Mark Leikin from the Dept. of Learning Disabilities and Dept. of Special Education led research aspects related to neuroscience and cognition.
Dr. Shelley Shaul from the Dept. of Learning Disabilities and the Edmond J. Safra Brain Research Center for the Study of Learning Disabilities served as
a consultant on ERP research methodology.
PhD candidates at the Faculty of Education carried out research in different dimensions of the study: Ms. Ilana Waisman focused on brain activity, Ms. Nurit Paz on cognitive traits, and Ms. Miri Lev on mathematical creativity.
 

הנכם מוזמנים למפגש הראשון של סמינר הפקולטה לחינוך.

המפגש יתקיים ב- 7.11.13, בשעה 12:00, בחדר 363 בבניין הפקולטה לחינוך.

הדוברות במפגש יהיו ד"ר איריס טבק מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ופרופ' יעל קלי מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. נושא הרצאתן של ד"ר טבק ופרופ' קלי הוא "רעיונות מרכזיים במדעי הלמידה ובמרכז המצויינות 'לינקס'".

תקציר ההרצאה: כיצד משתנים פני המחקר החינוכי ותוצריו כאשר אנו מתמקדים בהבנת תהליכי הלמידה בהקשר בו הם מתרחשים ובעיצוב הפדגוגי של ההתרחשויות הללו? חוקרים במדעי הלמידה שואפים לקדם בו-זמנית ידע תיאורטי וידע יישומי, כך שבמידה מסוימת, ניתן להתייחס למדעי הלמידה כאל ה"הנדסה" של המחקר החינוכי. למרות שחוקרים במדעי הלמידה שואלים שאלות דומות לחוקרים אחרים בחינוך, אופי המחקר, שיטותיו ותוצאותיו הם לרוב בעלי נופך שונה. בהרצאה זו תציג איריס טבק הנחות יסוד ומחויבויות רעיוניות שבבסיס מדעי הלמידה ותדון באתגרים שמציב מחקר-עיצוב הנערך בהקשרי-אמת. יעל קלי תמשיך בבחינה של הנחות והגדרות יסוד אלו מול המציאות של עידן המידע המתוקשב, עידן בו מיטשטשים לא רק גבולות הזמן והמרחב של הלמידה, אלא גם התפקידים המסורתיים של השחקנים במרחב זה.

ד''ר איריס טבק היא העורכת הראשית השותפה (עם ג'וש רדינסקי) של כתב העת של מדעי הלמידה (Journal of the Learning Sciences) . ד''ר איריס טבקהיא מרצה בכירה וראש המסלול לתכניות לימודים, למידה והוראה, במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. טבק חברה במרכז המצוינות המחקרית LINKS I-CORE בנושא חינוך וחברת המידע החדשה. מחקריה עוסקים באופן שבו מיומנויות חשיבה מתפתחות תוך אינטראקציה בין אישית בסביבות עתירות טכנולוגיה, בתהליכי שכילה בקרב מומחים וטירונים, בפיתוח מתודולוגי של מחקר עיצוב (design-based research)  ובפיתוח מודלים של פיגומים (scaffolding). בעבר כיהנה טבק כנשיאת האגודה הבינלאומית למדעי הלמידה (ISLS).

 

 

פרופ' יעל קלי הינה ראש מרכז המצויינות המחקרית LINKS I-CORE פרופ' יעל קליבנושא חינוך וחברת המידע החדשה וחברת סגל במגמה לטכנולוגיות בחינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלה כוללים למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה, עקרונות לעיצוב סביבות למידה סוציו-קונסטרוקטיביסטיות, וחקר תהליכי הטמעת טכנולוגיות למידה בבתי ספר ובחינוך הגבוה. קלי הינה עורכת משנה בכתב העתInstructional Science .

 

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu