כתבי עת בפקולטה

"עיונים בחינוך", שנוסד בשנת 1973, שימש במהלך שנות הופעתו אכסניה להגותם של חברי הסגל בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות ובמכללות, למחקריהם,כריכת עיונים בחינוך לעיוניהם, לפולמוסיהם, ולחזונם וכן במה לרעיונותיהם של חוקרי החינוך ואנשי ההגות העוסקים במחקר ובמעשה החינוכי בישראל.
במגילת היסוד שלו נכתב: "כתב–עת זה לא יהיה כלי ביטוי למדיניות חינוכית רשמית, למאבקיהם של ארגונים חינוכיים פרופסיונאליים, לקו חינוכי מוגדר, אלא יבקש להביא תרומות למחשבת החינוך, לחזון חינוכי, למחקר חינוכי שקוד, מעמיק וחדשני, למעשה חינוכי ולביקורת העשייה החינוכית. מתוך גישה זו יהיה פתוח לוויכוח, לליבון עמדות ולביטוי השקפות קוטביות אשר יש בהן דחף לרענון המחשבה, להתרחקות ממיסוד ולחיפושי דרך".
במשך 37 השנים שחלפו מאז יצאה החוברת הראשונה לאור חלו שינויים במבנה החוברות, בהיקפיהן, בסגנון עריכתן, בתדירות הופעתן ובצורתן החיצונית, אך הן נשארו נאמנות להצהרת העקרונות שבמגילת היסוד.
גם עתה כשאנו מחדשים את כתב העת ינחו אותנו עקרונות אלה ועל פיהם נפעל.
בכתב העת יפורסמו מאמרים, מסות ומחקרים, פרקי הגות ודברי פולמוס, הארות ביקורתיות ובחינות של המעשה החינוכי. הוא יקיף את מגוון התחומים של החינוך: פילוסופיה של החינוך, פסיכולוגיה חינוכית, תולדות החינוך, חינוך משווה, סוציולוגיה של החינוך, חינוך מיוחד, מינהל חינוכי ומנהיגות חינוכית, ייעוץ בחינוך, אמנויות בחינוך ובטיפול, מגדר וחינוך, משפחה בחינוך, תורות רוחניות בחינוך, חינוך אסתטי, חינוך במגזר הערבי, הכשרת מורים, דרכי הוראה, עתידנות בחינוך וכיו"ב נושאים.
כתב העת יזום סימפוזיונים,ימי עיון וכנסים שיתמקדו בשאלות מרכזיות של מערכת החינוך בישראל, בהם ישתתפו חוקרים והוגים, אנשי עיון ואנשי מעשה, מומחים בדיסציפלינות השונות, מחנכים ומורים ומי שמובילים את העשייה החינוכית. ההרצאות והרעיונות השונים שיועלו בכנסים ובסימפוזיונים יפורסמו בחוברות השונות.
אחת לכמה חוברות תוקדש חוברת מיוחדת לנושא שיואר בהארה רב תחומית, הן מבחינת העיון והחקר והן מבחינת העשייה החינוכית.
כתב העת יהיה קשוב לשאלות היסוד של החינוך והתרבות בישראל, יעלה על סדר היום שלו סוגיות של הקיום היהודי והציונות, החתירה לשלום, שיח ה"אני–אתה" בין התרבות היהודית והמוסלמית, היבטים של רב תרבותיות, אחריות לפיתוח החינוך היהודי והערבי בישראל, מעורבות בחיי החברה, התרבות והרוח בישראל ועוד.
כתב העת יחתור לשיתופם של סופרים ואמנים, פילוסופים ופסיכולוגים, אנשי מדעי החברה והכלכלה, מעצבי מדיניות החינוך ואנשי המעשה החינוכי שיעלו הגותם "על סדר היום", ובמדורים השונים של "עיונים בחינוך".

לאתר עיונים בחינוך (בחלון חדש)

"סחי"ש - סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב" הינו כתב-עת מדעי בין-תחומי המדגיש את הקשר שבין חינוך, טיפול ושילוב לילדים ולבוגרים עם צרכים מיוחדים. בכתב העת מתפרסמים מחקרים, ניירות עמדה ודיווח על פרויקטים מהשדה.
הגיליון הראשון של סחי"ש הופיע לראשונה בשנת 1986, ומאז ועד היום משמש כאחד המקורות המרכזיים לסטודנטים הלומדים חינוך בכלל וחינוך מיוחד בפרט וגם כבמה אקדמית חשובה ויחידה בתחום החינוך המיוחד בשפה העברית.


מאפייניו העיקריים של כתב-העת הם:

  1. הצגת מגוון רחב של נושאים בחינוך, בטיפול ובשילוב.
  2. השתתפות של אנשי מקצוע מתחומים שונים: חינוך, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, רפואה, פילוסופיה, תרפיות באמנויות ומדיניות ציבורית.
  3. שיפוט מאמרים ע"י מומחים.

חוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים לשלוח מאמרים למערכת.

הנחיות לכותבים

המחברים מתבקשים לשלוח את המאמרים לגב' אורטל האס, מרכזת המערכת בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת: ohaas@univ.haifa.ac.il.

  1. העריכה הלשונית של המאמר הנה באחריות הכותב. מאמרים שיישלחו לכתב העת יתקבלו במערכת רק לאחר שעברו עריכה לשונית.
  2. אורך המאמרים עד 5000 (חמשת אלפים) מילים, מודפסים בגופן דיוויד גודל 12, רווח כפול, תוך השארת שוליים רחבים ובציון מספרי עמודים.
  3. עמוד השער יכיל את כותרת המאמר ואת שמות המחברים - בעברית ובאנגלית. יש להוסיף רשימה של ארבעה תארנים בעברית ובאנגלית. כמו כן, תצוין כתובת מלאה, מספר טלפון ודוא"ל של כל אחד מהכותבים. יש לציין את המחבר האחראי לקשר.
  4. יש לצרף למאמר תקציר בעברית ובאנגלית בהיקף של עד 200 (מאתיים) מילים כל אחד.
  5. יש להקפיד על כתיבת המקורות והביבליוגרפיה שבסוף המאמר לפי הכללים שנקבעו על ידי ארגון A.P.A.: יש לכלול רשימת מקורות שלמה ומלאה של כל פריט על פי הנחיות ה-A.P.A. העדכניות.
  6. שרטוטים וטבלאות יש להכין כל אחד בעמוד נפרד ולציין את מיקומם בגוף הטקסט.
  7. לאחר שיפוט, תישלח הגרסה הסופית למחברים למתן תשובות על שאלות ולאישור סופי לקראת פרסום.

לידיעה: המאמרים נשלחים אנונימית לשיפוט חיצוני.

יוגשו רק מאמרים שלא פורסמו קודם ושאין כוונה לפרסמם במקום אחר.

קבלת החומר המוגש מותנית בהבנה שלא יועתק בשלמות או בחלקו ללא רשות המוציא לאור.

עורך ראשי: פרופ' מרק לייקין – הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה.

עורכת משנה: ד"ר נירית קרני-וייזר – הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה.

חברי המערכת: פרופ' (אמריטה) שונית רייטר – הפקולטה לחינוך, החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה. ד"ר גלעדה אבישר – החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, המכללה האקדמית בית ברל.

ועדת המערכת: פרופ' (אמריטה) דיאן בריין, פרופ' רפיק אברהים, פרופ' תמי קציר, ד"ר יסמין חדד, ד"ר חנן רונן, ד"ר לימור גולן, ד"ר טלי היימן, ד"ר דפנה רגב, ד"ר איריס מנור-בנימיני, ד"ר איתי הס, ד"ר אסתי גבע, ד"ר מיכל שיינין, ד"ר אסתי דרומי, ד"ר יהושע הוצלר, ד"ר דנה רוט.

כריכת עיונים במנהל ובארגון החינוךכתב העת "עיונים במנהל ובארגון החינוך" בעריכת ד"ר זהבה רוזנבלט יוצא לאור אחת לשנה מטעם המרכז למינהל ולהערכה בחינוך באוניברסיטת חיפה. מטרת כתב העת היא לפרסם ולהפיץ ידע בתחומי המנהל והארגון במוסדות חינוך ובסביבות חינוכיות. בכך מהווה כתב העת גשר בין חוקרים באקדמיה לבין אנשי מעשה ומקבלי החלטות. בין הנושאים בהם עוסק כתב העת: דפוסי ארגון במערכת החינוך, מנהיגות חינוכית, ניהול משאבי אנוש ותפקוד מורים ומנהלים ומדיניות החינוך. כתב העת נתמך על ידי אוניברסיטת חיפה. המאמרים עוברים תהליך שיפוט כמקובל בכתבי עת מדעיים. מערכת כתב העת מונה את חברי הסגל הבאים: פרופ' אודרי אדי-רקח (אוניברסיטת תל-אביב), פרופ' יזהר אופלטקה (אוניברסיטת תל-אביב), ד"ר דורית טובין (אוניברסיטת בן-גוריון), פרופ' אדם ניר (האונירסיטה העברית), פרופ' יצחק פרידמן (מכללת אחוה), ד"ר יוסי קליין (אוניברסיטת בר-אילן) וד"ר ניצה שוובסקי (המכללה האקדמית גורדון). חברי המערכת מתמחים בתחומים מגוונים במנהל החינוך. "עיונים במנהל ובארגון החינוך" מופץ בספריות אוניברסיטאיות ובין מנוייו נמצאים מוסדות חינוך ובתי-ספר ברחבי הארץ.

לאתר עיונים במינהל ובארגון החינוך (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu