נושאי מחקר עכשוויים: התפתחות רוחנית, רוחניות ו- WELLBEING, רוחניות וחינוך, רוחניות וטיפול, תהליכים של חיפוש משמעות.

תחומי התמחות במחקר: יחסי התקשרות, CAREGIVING מתן טיפול כמערכת מוטיבציונית במסגרת יחסים שונים ובמיוחד יחסי הורים-ילדים, המעבר מהתבגרות לבגרות בהקשר הישראלי, בגרות בהתהוות.

פרופ' מן המניין

תמונת איש קשר
חדר 536, בניין חינוך ומדעים בתיאום מראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240322 (52322)

קישורים

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu