DSC 1923ב-8.5.14 הפקולטה לחינוך קיימה כנס חגיגי עבור תלמידי התואר השלישי. הכנס שכותרתו “חדשנות בחינוך - הדור הבא: בנייה של קהילות חוקרים צעירים” אורגן במטרה ליצור קהילת לומדים של דוקטורנטים בפקולטה לחינוך.

הכנס נגע בשלושה נושאים מרכזיים:
1. בניית רשת של דוקטורנטים וחיזוק ההיכרות הבינאישית
2. שיתוף בעבודות המחקר של הדוקטורנטים באמצעות מושב הצגות ומושב פוסטרים
3. השתתפות בפאנלים של מומחים שהונחו על ידי חברי סגל מהפקולטה בנושאים שנמצאו להיות במרכז העניין של תלמידי המחקר: כתיבת מאמרים ופרסומם, גרנטים ומלגות והחיים שאחרי הדוקטורט.

הכנס אורגן על ידי תשעה דוקטורנטים/ות המשתתפים/ות בתכנית לדוקטורנטים/ות  מצטיינים/ות בפקולטה לחינוך. התכנית מתקיימת מזה שנתיים ומטרתה לעודד מנהיגות בקרב הדוקטורנטים בפקולטה. רעיון הכנס עלה לאחר שחברי/ות הקבוצה העבירו סקר בקרב הדוקטורנטים/ות בפקולטה, בתחילת השנה שתרם להבנת הצרכים העולים מתוך קולות הסטודנטים/ות עצמם/ן.

בפעילויות הכנס במהלך היום השתתפו מעל 60 דוקטורנטים/ות וחברי/ות סגל. המשתתפים/ות הביעו משוב חיובי ביותר על חווייתם/ן בכנס, כפי שנוסח במילותיה של הדוקטורנטית לובנה חדאד מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם: "גם האנשים הקרובים ביותר לא תמיד מצליחים להבין את העליות והירידות שבדרך לתואר. רק מי שחווה את זה יכול להבין, אתמול פגשתי ידידים ותיקים וגם הכרתי עמיתים חדשים, כולם באותה סירה. חזרתי עם תחושה של שייכות.”.
למידע נוסף על יוזמת הכנס באתר הכנס: phd.edtech.haifa.ac.il

לחץ כאן כדי לצפות בתמונות מהכנס

לחץ כאן כדי לצפות בסרטון מהכנס: http://magis.to/M1UWK1QOCmg1DgBgCzE

Menu