החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מקנה ידע, הבנה והתנסות בתחום המדיניות, הארגון, הניהול והמנהיגות, תוך שימת דגש על ההקשר החברתי והתרבותי הרחב והשפעתו על מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית. הלימודים בחוג מייצגים פרספקטיבות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות, כמו גם חשיפה לפרקטיקה במוסדות חינוך שונים.
התכנית לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחומי הניהול, הארגון והמדיניות תוך התמקדות במערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות. תכנית הלימודים מורכבת מתחומים מגוונים ובהם ארגונים, מנהיגות וניהול, מדיניות ציבורית, משאבי אנוש, משפט וכלכלה. בנוסף לבסיס התיאורטי, הסטודנטים רוכשים כישורים ומיומנויות ניהוליות.
מטרת התכנית להקנות ידע והתנסות בתחום הארגון, הניהול ומשאבי אנוש, תוך התמקדות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות. מסגרת הלימודים מאפשרת לסטודנטים להתמחות בנושאים הקשורים לחקר ארגונים, ניהול ומשאבי אנוש. בנוסף לבסיס התיאורטי, ירכשו התלמידים כישורים ומיומנויות ניהוליות וכן מיומנויות של עבודת צוות והדרכה פרטנית וקבוצתית. המטרה היא להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה בתחומי החינוך.
התכנית מתמקדת בהיבטיו החברתיים והתרבותיים של החינוך, תוך שימת דגש מיוחד על החינוך הבלתי-פורמאלי. הלימודים מעוגנים בתחומי הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך  ומאירים את יחסי הגומלין בין מערכות חינוך לבין סוגיות מפתח חברתיות כגון צדק, שיוויון, זהות ושוֹנות. בהתאם, הלימודים ממקדים את החינוך הבלתי-פורמאלי בהקשרו החברתי והתרבותי הרחב.
לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות.
תעודת עובד חינוך מאפשרת למעוניינים להכשיר עצמם כבעלי ידע פדגוגי לעבודה במסגרות החינוך החברתי הקהילתי/החינוך הבלתי-פורמאלי החוץ-בית-ספרי. בוגרי ההתמחות משתלבים בתפקידי ניהול, ריכוז והדרכה במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער, בעמותות, ובמחלקות הנוער והתרבות ברשויות המקומיות.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu