תנאי קבלה

 1. מתקבלים תלמידים שסיימו שתי שנות לימוד לפחות לקראת תואר ראשון בפקולטות למדעי הרוח או למדעי החברה והמתמטיקה בחוגים דיסציפלינאריים שנושאיהם נלמדים בבית הספר העל-יסודי ומופיעים ברשימה המפורטת להלן.
 2. הקבלה למסלול הדו-שנתי מותנית בממוצע משוקלל של ציוני השנים א' ו-ב' (שני סמסטרים בכל שנה), 30 נקודות לפחות, בממוצע ציונים של 78 לפחות בחוג, שבתחומו מבקש המועמד ללמוד לתעודת הוראה.
 3. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
 4. לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.
 5. אין חובה לקבל את התלמיד, גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.
 6. קבלת תעודת הוראה מותנית בציון של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי ובלימודי הוראה.

תחומי הדעת בהם ניתן ללמוד לתעודת הוראה* : אזרחות (מדעי המדינה ומשפטים), אמנות (אמנות יצירה ותולדות האמנות), אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה (תולדות ישראל, היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון ולימודי ישראל), לשון עברית, מוזיקה, מקרא, ספרות (ספרות עברית והשוואתית), ערבית שפת אם, תיאטרון.

* ניתן לראות את פירוט מקצועות ההוראה והמסלולים, שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תש"פ בטבלת המקצועות והמסלולים להלן.

 

תעודות הוראה בתחומי דעת נוספים

- ניתן ללמוד לתעודת הוראה בפסיכולוגיה, בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך.

- ניתן ללמוד לתעודת הוראה בחינוך מיוחד בחוג לחינוך מיוחד בפקולטה לחינוך.

- ניתן ללמוד לתעודת הוראה במתמטיקה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך.

 

הליך הרישום

- ההרשמה לשנה"ל תש"פ תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד.

- יש לבחור את מסלול הלימודים (דו-שנתי) ואת מקצוע ההוראה מתוך הרשימה בטופס המקוון.

- אם התלמיד מעוניין להירשם ליותר מתעודת הוראה אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה המקוון.

- במקביל להרשמה, חובה על המועמד לשלוח למזכירות החוג תדפיס ציונים עם ממוצע ומספר נקודות עדכני.

- סיום ההרשמה לחוג: 31.07.2019.

- מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים: 31.07.2019.

- אין חובה לקבל את התלמיד, גם אם עמד בתנאי המינימום הנדרשים לקבלה לחוג.

הערה: קבלת תעודת ההוראה מותנית בציון ממוצע של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי ובלימודי הוראה.

 

משך הלימודים

הלימודים במסלול הדו-שנתי אורכים שנתיים. התלמידים נדרשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.

 

סטאז׳ בהוראה

משנה"ל תשס"ג ואילך בוגרי תעודת הוראה מחויבים בשנה של התמחות בבית ספר (סטאז'), שכולל הדרכה צמודה לאחר סיום לימודיהם בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. ניתן להירשם לסטאז' במחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך בטלפון 04-8240208/868. אתר המחלקה ללימודי המשך: http://www.edu.haifa.ac.il/continue-ed.

 

קודים להרשמה

לימודי תעודת הוראה במסלול דו-שנתי*

313402-19-01 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי היסטוריה

313402-19-04 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי גיאוגרפיה

313402-19-06 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי אמנות

313402-19-07 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי אנגלית

313402-19-08 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי לשון עברית

313402-19-09    למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי ספרות

313402-19-12 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי אזרחות

313402-19-13 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי מקרא

313402-19-14 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי ערבית שפת אם

313402-19-15 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי מוסיקה

313402-19-17 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי תיאטרון

313402-19-18 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה דו-שנתי תעודות משולבות**

* פתיחת תכניות הלימודים לתעודות הוראה דו-שנתיות במקצועות השונים מותנית במספר תלמידים מינימאלי.

** קוד המיועד לרישום לתעודת הוראה בשני תחומי דעת.

 

קבצי תש״פ

 

 

 

חוברת השלמות ללימודי תעודת הוראה – שנה"ל תש״פ (קובץ PDF בחלון חדש)

 

 

 

 

 קבצים כלליים
 

תנאי הקבלה

 1. מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות הנלמדים בבתי הספר העל-יסודיים (ונמצאים ברשימה שלעיל ובטבלה שבהמשך), וסיימו את חובות החוג הדיסציפלינארי בציון ממוצע של 78 לפחות.
 2. תישקל קבלתם של תלמידים, שסיימו חובותיהם, ונותר להם להגיש עד שתי עבודות לסיום הב״א. במקרה זה, חובה לצרף אישור על ממוצע הציונים ועל החובות שנותרו ממזכירויות החוגים בהם למדו.
 3. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
 4. לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.
 5. הלימודים במסלול החד-שנתי נמשכים שנה אחת. התלמידים נדרשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.
 6. הלימודים במסלול החד-שנתי יתקיימו רק בחלק מתעודות ההוראה, ראה טבלה להלן.
 7. אין חובה לקבל את התלמיד, גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרשים לקבלה לחוג.
 8. קבלת תעודת הוראה מותנית בציון של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי ובלימודי הוראה.

 

קודים להרשמה

לימודי תעודת הוראה במסלול החד-שנתי*

313403-19-01 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה חד-שנתי היסטוריה

313403-19-03 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה חד–שנתי אנגלית

313403-19-04 למידה, הוראה והדרכה תעודת הוראה חד–שנתי ערבית שפת אם

* פתיחת תכניות הלימודים החד-שנתיות לתעודת הוראה במקצועות השונים מותנית במספר תלמידים מינימאלי.

 

טבלת המקצועות והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תש״ף:

מקצוע תעודת ההוראה

ב״א

דו־שנתי

חד־שנתי

אזרחות
לתלמידי מדעי המדינה ומשפטים
+ + -

אמנות
לתלמידי החוג לתולדות האמנות ואמנות יצירה

+

+

-

אנגלית

+

+

+

גיאוגרפיה

+

+

-

היסטוריה
לתלמידי החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה״ת, תולדות ישראל ולימודי ישראל

+

+

+

לשון עברית

+

+

-

ספרות + + -

מוזיקה

+

+

-

מקרא

+

+

-

מתמטיקה

+

בחוג לחינוך מתמטי

בחוג לחינוך מתמטי

ערבית שפת אם לתלמידי החוג לערבית מהמגזר הערבי

+

+

+

תיאטרון

+

+

-

 
 קבצי תש״פ

 

חוברת השלמות ללימודי תעודת הוראה – שנה"ל תש״פ (קובץ PDF בחלון חדש)

 

 

 

 

קבצים כלליים
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu