מרכזת אימונים בהוראה במסגרת תכנית ה- PDS - גב' נאווה בר.

האימונים בהוראה מהווים נדבך מרכזי בתהליך ההכשרה להוראה בהיותם מכוונים לבחינה, מימוש ומיזוג של בסיסי ידע תיאורטיים, שנלמדו במסגרת האקדמית, במערכת ההתנסות הפרקטית (המוסד החינוכי), על מרכיביה הדיסציפלינאריים, הארגוניים והפדגוגיים.

הודעה חשובה לגבי יום היערכות לשנה״ל תשע״ז באתר ה-P.D.S (בחלון חדש)

מטרות האימונים בהוראה

1. יישום גישות תיאורטיות הלכה למעשה בהוראה בפועל בתחום הדיסציפלינארי ובניהול כיתה.

2. מפגש עם מורכבות המערכת הבית ספרית ומורכבות תפקידו של המורה דרך תצפיות ולקיחת חלק פעיל בפעילויות בית ספריות.

3. פיתוח ותרגול מיומנויות של עבודת צוות דרך מפגשים מסוגים שונים עם הצוות הבית ספרי.

4. היכרות עם המבנה הארגוני של בית הספר, תרבותו, מסגרותיו, ממלאי תפקידים וקשרי הגומלין ביניהם ובין הגורמים הפועלים בתוך המוסד ומחוצה לו.

 

מבנה יום האימונים בהוראה

האימונים בהוראה הינם חובה ומתקיימים באותה שנה בה מתקיימים לימודי הדידקטיקה בתחום הדעת.

האימונים יתקיימו בבתי ספר שייקבעו על ידי המסלול להכשרת מורים באוניברסיטת חיפה ויחלו עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית.

האימונים בהוראה יתקיימו בכל ימי ג' בהם מתקיימים לימודים במערכת החינוך במהלך השנה. חלקם של הסטודנטים לאמנויות ישובצו לאימונים בהוראה ביום ג' וחלקם ביום אחר שייקבע בהמשך – הודעה על יום האימונים תימסר לסטודנטים לאמנויות באופן אישי.

משך יום האימונים בהוראה הוא 6 שעות.

יום האימונים בהוראה יכלול: צפייה והתנסות בשיעורי המורה המאמן/ת בתחום הדעת, שיח הדרכתי בנושאים פדגוגיים כללים ובנושאי הוראה-למידה בזיקה לצפייה וההתנסות בשיעורים, סיוע למורה המאמן/ת במטלות חינוכיות שונות, עבודה פרטנית עם תלמידים ומפגש קבוצתי עם רכז ה-PDS מטעם האוניברסיטה, שיכלול ניתוח סיטואציות ודיון בנושאים פדגוגיים שונים וכן הכרות עם המערכת הבית ספרית.

סטודנט אשר יופסקו לימודיו בתכנית ה-PDS יופסקו אוטומטית לימודיו גם בדידקטיקה של הוראת תחום הדעת.

 

לאתר ה-P.D.S (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu