תואר שני

התמחות בחשיבה מתמטית ומוח
מטרת ההתמחות הינה להכשיר אנשי חינוך ליישם את הידע הנצבר ממחקרים במדעי המוח במערכת החינוך, ולהוביל שינוי בהתערבויות, מדיניות, פיתוח כלי אבחון, תכניות לימודים, ותכניות להכשרת מורים אשר יתבססו על ידע מתחום מדעי המוח המתמטי. בנוסף שואפת ההתמחות להכשיר חוקרים אשר יקדמו מחקר בסיסי המתמקד בבסיס המוחי ליכולות מתמטיות.

קרא עוד >>>

 

התמחות בהנחיית מורים למתמטיקה
מגמה זו, היחידה בתחומה בארץ, מיועדת למתעניינים במחקר ובפרקטיקה הקשורים בהוראה, הדרכה והנחייה של מורים למתמטיקה. הלימודים במגמה יתמקדו בידע, בפרקטיקה ובהתפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים למתמטיקה. לימודים בתכנית יוכלו לסייע לבוגריה למצוא תעסוקה בהנחיה ובהדרכה של מורים למתמטיקה, כגון: הדרכת מורים במשרד החינוך, רכזי מקצוע בבתי הספר, הובלה של קהילות מורים למתמטיקה. כמו כן ייפתחו בפני הלומדים במגמה אפשרויות למחקר בסגרת תארים מתקדמים בנושאים הקשורים לתיפקוד ידע ומומחיות של מורים למתמטיקה.

קרא עוד >>>

 

התמחות בטכנולוגיות בשירות החינוך המתמטי
התכנית להתמחות בטכנולוגיות בחינוך מתמטי תקדם את החשיבה על שילוב הטכנולוגיה בתהליכים של הוראה, למידה, והערכה של עבודת תלמידים במתמטיקה, תוך התייחסות למכלול ההיבטים המחקריים ויישומיים הכרוכים בשימוש בטכנולוגיות בתוך תהליך חינוכי בתחום דעת אשר עמיד יחסית באופן עקבי בפני שינויים, וזאת מסיבות שונות ומגוונות.

קרא עוד >>>

 

מגמה למתמטיקה וחינוך
תוכנית משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג למתמטיקה.

קרא עוד >>>

 

מגמה לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה
התכנית מיועדת למתעניינים בעיבוד מידע מספרי ומתמטי ובתהליכי למידה תקינה ולקויה של חשבון ושל מתמטיקה. המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A בחינוך בתכנית הבינתחומית לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה. המטרה היא להעשיר ולהעמיק את המיומנויות הקליניות של הסטודנט ולאפשר לו/לה לבצע אינטגרציה בין הידע התיאורטי/המחקרי לפרקטיקה.

קרא עוד >>>

 

תעודת הוראה

תעודת הוראה במתמטיקה על יסודי
הסטודנטים הלומדים לתעודת הוראה במתמטיקה ירכשו בחוג לחינוך מתמטי ידע תיאורטי המשולב עם ידע מעשי הנדרש להוראת מתמטיקה בבית הספר העל יסודי.

קרא עוד >>>

 

תואר שלישי

תואר שלישי - דוקטורט
על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה חינוך מתמטי, ולכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע. מועמדים ללימודי תואר שלישי בחינוך מתמטי עוסקים בנושאים של חינוך מתמטי, או בתחומים קרובים.

קרא עוד >>>

 

 

 

 

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu