מטרת ההתמחות הינה להכשיר אנשי חינוך ליישם את הידע הנצבר ממחקרים במדעי המוח במערכת החינוך, ולהוביל שינוי בהתערבויות, מדיניות, פיתוח כלי אבחון, תכניות לימודים, ותכניות להכשרת מורים אשר יתבססו על ידע מתחום מדעי המוח המתמטי.  בנוסף שואפת ההתמחות להכשיר חוקרים אשר יקדמו מחקר בסיסי המתמקד בבסיס המוחי ליכולות מתמטיות.

תנאי קבלה לתכניות הלימודים
השכלה קודמת
מועמדים לחינוך מתמטי (כללי) צריכים להיות בעלי
  • תואר ראשון בחינוך מתמטי / הוראת מתמטיקה / הוראת המדעים
  • תואר ראשון במתמטיקה, או במקצועות עתירי מתמטיקה בעלי תעודת הוראה
  • תואר ראשון במתמטיקה, או במקצועות עתירי מתמטיקה ללא תעודת הוראה (לנתיב המשולב עם תעודת הוראה)
  • תואר ראשון בחינוך / הוראה עם התמחות במתמטיקה (מאוניברסיטה או ממכללה)
  • תואר ראשון בפסיכולוגיה עם עניין בקוגניציה, מוח וחינוך מתמטי (יידרשו השלמות בחינוך מתמטי)
קורסי קדם חובה/ השלמה
אחד מהקורסים הבאים:
התפתחות קוגניטיבית
פסיכולוגיה קוגניטיבית
פסיכולוגיה פיזיולוגית
 
עדיפות תינתן לסטודנטים לתארים מתקדמים עם רקע בחינוך ו/או פסיכולוגיה, אשר מעוניינים לקחת חלק פעיל בחקר המוח המתמטי.
 
תנאי סף
(א) ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בלימודי התואר הראשון;
(ב) ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית;
(ג) עמידה בראיון קבלה;
(ד) ציון של 80 לפחות בכל קורס בלימודי השלמה (במידה ונדרשים).
(ה) קורסי ההשלמה הנדרשים ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
* תנאים מיוחדים להתמחויות מוצגים בהמשך
 
תכנית הלימודים
 
רציונאל, מטרות ויעדים
חינוך ומדעי המוח (או נוירו-חינוך) הוא תחום חדשני בו מיישמים ממצאים ממחקרי מוח, פסיכולוגיה קוגניטיבית, חינוכית והתפתחותית, במטרה לקדם ולשפר את האופן שבו אנחנו לומדים ומלמדים. אם המורה יבין טוב יותר כיצד מתבצעת למידה, ומה קורה למוח תוך כדי למידה, הוא יוכל להשתמש בידע הזה כדי לייעל ולשפר את תהליך הלמידה.
המחקר העוסק בבסיס המוחי ליכולות מתמטיות נמצא בחיתוליו ומפגר לעומת מחקרים בתחום השפה; בשנת 2007 העריכו כי על כל 14 מחקרים בתחום השפה פורסם מחקר אחד בתחום המתמטיקה. דרך אחת לצמצם את הפער הינה ליצור התמחות אשר תתמקד במוח וחינוך בדגש על יכולות מתמטיות. למיטב ידיעתנו, לא קיימת כזו תכנית כיום בעולם.
תכניות התמחות ייחודית בתחום מדעי המוח וחינוך, בדגש על מתמטיקה. מטרת ההתמחות הינה להכשיר אנשי חינוך ליישם את הידע הנצבר ממחקרים במדעי המוח במערכת החינוך, ולהוביל שינוי בהתערבויות, מדיניות, פיתוח כלי אבחון, תכניות לימודים, ותכניות להכשרת מורים אשר יתבססו על ידע מתחום מדעי המוח המתמטי. בנוסף שואפת ההתמחות להכשיר חוקרים אשר יקדמו מחקר בסיסי המתמקד בבסיס המוחי ליכולות מתמטיות.
החוג לחינוך מתמטי נמצא בעמדה מיוחדת אשר מאפשרת לו (הן מבחינת הרכב הסגל והן מבחינת הרכב הסטודנטים) לקרב מורים בעלי נסיון רב בחינוך מתמטי לעולם המחקר במדעי המוח וחינוך. כאשר תלמידי מחקר אשר מגיעים עם ותק רב בהוראת המתמטיקה ותלמידי מחקר עם ניסיון במחקר "מעבדתי" / אמפירי יעבדו אלו לצד אלו על בעיות דומות, המחקר יהיה קרוב יותר לשטח מצד אחד, ומדויק יותר אמפירית מצד שני.
מספר נקודות הזכות ושעות שנתיות הנדרשות לקבלת התואר
36 שש"ס במסלול א' עם תזה ו – 44 שש"ס במסלול ב' עם עבודת גמר.
מבנה כללי של תכנית הלימודים (לימודי בחירה, חובה, סמינריונים, תרגילים וכדומה בנ"ז ובש"ש בחלוקה לפי שנות לימוד וסמסטרים).
 
 

מסלול א'

מסלול ב'

שנה א'

חובה

1 מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

1 קורס אינטגרטיבי בחינוך מתמטי

בחירה

2 מחקר בחינוך מתמטי – בתחום ההתמחות

1 עיון מתמטי (1)

 

1 מחקר בחינוך מתמטי 21)

שנה ב'

חובה

1 שיטות מחקר איכותניות - סמינר תזה

 

בחירה

2 מחקר בחינוך מתמטי – בתחום ההתמחות

 

1 מחקר בחינוך מתמטי(2)

1 בחירה מחוג אחר

2 בחירה בחוג אחר

סה"כ קורסים

9 קורסים (36 שש"ס)

11 קורסים (44 שש"ס)

 
הערות לטבלה
(1) כל סטודנט חייב ללמוד קורס אחד מהמקבץ "עיון מתמטי".
(2) קורסים בחינוך המתמטי יבחרו מתוך הרשימה המופיעה בטבלת תכנית הלימודים, בהתאם לתכנית הלימודים שתקבע בשנת הלימודים ובייעוץ עם המנחה או ראש החוג.
 
במסלול א' מגישים 1 עבודה סמינריונית
במסלול ב' מגישים 2 עבודות סמנריוניות
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu