הלימודים לתעודת הוראה תוכננו להכשיר אנשי חינוך איכותיים המייעדים את עצמם לעבודה במסגרות השונות של החינוך המיוחד. הלימודים מכוונים לכך שידע תיאורטי עדכני יהווה תשתית לבניית תוכניות עבודה וכלי למידה עבור ילדים הנמנים עם האוכלוסיות השונות של החינוך המיוחד. כל זאת מתוך ראייה ביקורתית ופיתוח רגישות לצרכים המיוחדים המאפיינים אוכלוסיות אלו.
לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות. משך הלימודים לתוכנית הדוקטורט הוא ארבע שנים.
תכנית זו מפגישה את הסטודנטים באופן מעמיק עם מגוון הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות ומציידת אותם בידע תיאורטי ואמפירי המאפשר להם לחשוב בצורה מושכלת על דרכי התמודדות עם תופעות אלו. תוכנית הליבה של תכנית זו מתמקדת בהתפתחות רגשית והתנהגותית לא טיפוסית אצל הפרט וחושפת את הסטודנטים לגישות טיפוליות יישומיות שישרתו אותם במסגרת עבודה מעשית מודרכת עם ילדים במסגרת החינוך הפורמאלי, החינוך הבלתי פורמאלי ומעבר לכך.
תכנית זו מכינה את הסטודנטים לחקור אוכלוסיות השייכות לספקטרום האוטיסטי ואוכלוסיות שלהן לקויות התפתחותיות ואינטלקטואליות ולעבודה עמן וזאת במטרה להבין אוכלוסיה זו, לפתח דרכי חינוך, טיפול, ועבודה איתן, ולהגדיל את סיכוי חבריהן להשתלב בחברה כאזרחים תורמים. בבסיסה תוכנית ליבה אקדמאית שמתמקדת בהבנה מעמיקה של המאפיינים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של אוכלוסיות אלו.
הלימודים לתואר שני בחוג לחינוך מיוחד מהווים המשך טבעי של לימודי התואר הראשון המוצעים על ידי החוג. כלומר, ידע וניסיון הנרכשים במסגרת לימודי התואר הראשון, מהווים את הבסיס להפיכת הסטודנט לחוקר ו/או מומחה בתחומים הקשורים לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. לימודי התואר השני גם מהווים קרש קפיצה ללימודים לקראת תואר דוקטור, תואר אשר פותח פתח להשתלבות עתידית כחוקר ומרצה באחד המוסדות ללימודים גבוהים בארץ ובחו"ל.
מטרת הלימודים לתואר ראשון: הקניית ידע בסיסי בתהליכים התפתחותיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי. הקניית תשתית תיאורטית בהבנת צרכים מיוחדים של אוכלוסיות החינוך המיוחד ודרכי טיפול וחינוך המתאימים לסייע למילוי צרכים אלה. חשיפה לשיטות חינוך, אבחון וטיפול באוכלוסיות עם ליקויים התפתחותיים, חושיים, תקשורתיים, רגשיים, ולקויי למידה ופיתוח ראייה ביקורתית. מתן הזדמנות להתנסויות ראשוניות בשיטות ובגישות שונות בחינוך מיוחד.
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu