ההתמחות "מחשבים בחינוך" נועדה לקדם את ההבנה בנוגע להיבטים של קשרי הגומלין בין תהליכים חינוכיים, תהליכי למידה והוראה ובין טכנולוגיות חדשניות (כגון מחשבים, תקשוב ואינטרנט). ההתמחות מבקשת לעורר סטודנטים לעסוק במחקר ובהוראה של נושאים הקשורים לחינוך וטכנולוגיות חדשניות, וכן לעודד אותם למלא תפקיד פעיל בהתמודדות של  מערכות חינוכיות עם תהליכי הטמעה של טכנולוגיות אלו.

הלימודים בהתמחות בתום הלימודים לתואר שני, על התלמידים ללמוד לפחות 4 קורסי חובה בהתמחות (סה"כ לפחות 16 שש"ס)

פתיחת ההתמחות מותנית במספר הנרשמים
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu